Prinášame Vám prehľad cenových rozhodnutí jednotlivých dodávateľov služieb, ktorých cenu stanovuje Úrad pre reguálciu sieťových odvetví.

  • teplo na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody (Dalkia, Bratislavská teplárenská a.s.)
  • studená voda (Bratislavská vodárenská  spol. a.s.)