Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             11.05.2020 – 15.05.2020

Dodávateľ:          FCC Slovensko, s.r.o.

1.       Lokalita

Dátum:

Poradie

Deň

Miesto pristavenia

11.5.2020

1

Pondelok

Drobného 14 - parkovisko

11.5.2020

2

Pondelok

Pod záhradami 40 - parkovisko

11.5.2020

3

Pondelok

Ožvoldíkova 4-6

11.5.2020

4

Pondelok

Homolova 35 – 37 pred bytovým domom

11.5.2020

5

Pondelok

Nejedlého 17 pri bytovom dome

11.5.2020

6

Pondelok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

11.5.2020

7

Pondelok

Saratovská 15 – 17 parkovisko

11.5.2020

8

Pondelok

Sch. Trnavského 20

11.5.2020

9

Pondelok

Repašského 1 - parkovisko

11.5.2020

10

Pondelok

Sokolíkova 11 roh Bujnákovej ulice

11.5.2020

11

Pondelok

Drobného 22

11.5.2020

12

Pondelok

Tranovského 39 pri výmeničke

11.5.2020

13

Pondelok

Lipského 3-5 - parkovisko

11.5.2020

14

Pondelok

Pri kríži 38 - parkovisko

11.5.2020

15

Pondelok

Koprivnická 11

2.       Lokalita

13.5.2020

16

Streda

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

13.5.2020

17

Streda

Tranovského 14 – 16 pri bytovom dome

13.5.2020

18

Streda

Agátova 5 - 7

13.5.2020

19

Streda

Saratovská 2 – 4 pri bytovom dome

13.5.2020

20

Streda

Cabanova 19 – parkovisko pri garážach

13.5.2020

21

Streda

Bullova 25 – Damborského 1 parkovisko

13.5.2020

22

Streda

Bilíkova 14

13.5.2020

23

Streda

V. Valachovej 2

13.5.2020

24

Streda

Bagarova pred budovou VÚB banky

13.5.2020

25

Streda

Landauova 24 – 26

13.5.2020

26

Streda

Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc

13.5.2020

27

Streda

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

13.5.2020

28

Streda

Hanulova 1-3

13.5.2020

29

Streda

Nemčíkova 1 - parkovisko

13.5.2020

30

Streda

K horánskej studni pri ihrisku