Jesenné  upratovanie   MČ Bratislava – Dúbravka, pristavenie VKK – jesenné upratovanie 2023

Termín pondelok 02.10.2023 - streda 04.10.2023

 1. Bagarova, pri VÚB banke
 2. Ľ. Zúbka 1, na rohu s Bullovou
 3. Lipského 9, pred bytovým domom
 4. Švantnerova, parkovisko pred reštauráciou
 5. Klimkovičova, Hanulova na rohu ulíc
 6. Koprivnícka 11, pri bytovom dome
 7. K horánskej studni, pri ihrisku
 8. Tranovského 55, oproti bytovému domu
 9. Gallayova 43, pred bytovým domom
 10. Ožvoldíkova 8, pri bytovom dome
 11. Saratovská 1,3 parkovisko
 12. Repašského 1, parkovisko pred bytovým
 13. Drobného 23, pri bytovom dome
 14. Kpt. J. Rašu 7, Bilíkova 15, na rohu ulíc
 15. Nejedlého 39, 43

Termín streda 04.10.2023 - piatok 06.10.2023

 1. Bošániho 1, na rohu s Ľ. Zúbka

 2. Beňovského 8, parkovisko
 3. Harmincova 1,3 pred bytovým domom
 4. Landauova 30, oproti bytovému domu
 5. V. Valachovej 2, pri bytovom dome
 6. Bezekova, Hanulova na rohu ulíc
 7. Bridžitská 24, pri kaplnke
 8. Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
 9. Cabanova 19, pred bytovým domom
 10. Pri kríži 24, 26 , vjazd na štrkové parkovisko
 11. Fedákova 42, pred bytovým domom
 12. Pekníkova 19, parkovisko,
 13. Saratovská 2, 4 - pred bytovým domom
 14. Nejedlého 53 - pri parkovisku
 15. Agátova 7C, pri bytovom dome