Odberateľ:           Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             26.04.2021 – 30.04.2021

Dodávateľ:          FCC Slovensko, s.r.o.

1.       Lokalita 26.4.-28.4.2021; pristavenie 26.4.2021, dňa 28.4.2021 odvoz kontajnerov z lokality č. 1

Dátum:

Poradie

Deň

Miesto pristavenia

26.04.2021

1

Pondelok

Drobného – Sekurisová ulica roh ulíc

26.04.2021

2

Pondelok

Pod záhradami 40 - parkovisko

26.04.2021

3

Pondelok

Ožvoldíkova 4-6 parkovisko pri byt. dome

26.04.2021

4

Pondelok

Homolova 6 pred bytovým domom

26.04.2021

5

Pondelok

Nejedlého 17 pri bytovom dome

26.04.2021

6

Pondelok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

26.04.2021

7

Pondelok

Saratovská 17 parkovisko

26.04.2021

8

Pondelok

Sch. Trnavského 18 pri bytovom dome

26.04.2021

9

Pondelok

Repašského 1 - parkovisko

26.04.2021

10

Pondelok

Sokolíkova 11 roh Bujnákovej ulice

26.04.2021

11

Pondelok

Drobného 24 pri bytovom dome

26.04.2021

12

Pondelok

Tranovského 55 pri bytovom dome

26.04.2021

13

Pondelok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

26.04.2021

14

Pondelok

Pri kríži 32 - parkovisko

26.04.2021

15

Pondelok

Koprivnická 11

2.       Lokalita 28.4.-30.4.2021; pristavenie 28.4.2021, dňa 30.4.2021 odvoz kontajnerov z lokality č. 2

28.04.2021

16

Streda

Húščavova 1-3  - parkovisko

28.04.2021

17

Streda

Tranovského 14 – 16 pri bytovom dome

28.04.2021

18

Streda

J. Alexyho 5-9 parkovisko pri byt. dome

28.04.2021

19

Streda

Saratovská 1-3 pri bytovom dome

28.04.2021

20

Streda

Cabanova 19 – parkovisko pri garážach

28.04.2021

21

Streda

Bullova 25 – Damborského 1 parkovisko

28.04.2021

22

Streda

Beňovského 16 pri bytovom dome

28.04.2021

23

Streda

V. Valachovej 2

28.04.2021

24

Streda

Bagarova pred budovou VÚB banky

28.04.2021

25

Streda

Landauova 8

28.04.2021

26

Streda

Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc

28.04.2021

27

Streda

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

28.04.2021

28

Streda

Hanulova 9 pri bytovom dome

28.04.2021

29

Streda

Nemčíkova 1 - parkovisko

28.04.2021

30

Streda

K Horánskej studni pri ihrisku