Aktuality

24.10. - 28.10.2022 - JESENNÉ UPRATOVANIE

V  rácmci  jesenného upratovania  budú v období od 24.10. 2022  - 28.10.2022   pristavwené MČ  Dúbravka   veľkokapacitné kontajnery podľa nasledovného harmonogramu : 

Čítať viac

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Najbližšie mesiace  firma  OLO  plánuje  umiestniť vo všetkých mestských častiach spolu 500 oranžových zberných nádob. Navrhovanie optimálneho počtu nádob bolo inšpirované aj skúsenosťami zo zahraničia, kde sa ukázalo, že množstvo vyzbieraných jedlých olejov nie je závislé od množstva nádob.  V ďalších fázach tohto projektu sa zameriame aj na poskytnutie vyššieho komfortu pre obyvateľov súvisiaceho s dostupnosťou nádob a riešenia pre obyvateľov rodinných domov.  Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo: distribúcia nádob v mesiacoch november-december 2022, začiatok zberu v mesiacoch december 2022-január 2023.  

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 4.8..2022 - 29.9.2022

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Čítať viac