Aktuality

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 11.04.2019 - 30.04.2019

Obdobie od 11.04.2019 - 30.04.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Čítať viac

Bezplatný odvoz elektroodpadu bude 6. apríla 2019

  V sobotu 6. apríla 2019 obyvateľom Dúbravky bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Najneskôr do 3. apríla 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Dúbravka: počas úradných hodín na tel. čísle: 02/60101157, non-stop e-mailom na: odpady@dubravka.sk    

Čítať viac