BRAT.VODARENSKA SPOLOČNOSŤ – hlásenie porúch : 0800 121 333

ELEKTRARNE hlásenie porúch    : 0800 111 567

PLYNARNE hlásenie porúch       : 0850 111 727


Teplo + TUV :

VEOLIA DISPEČING - kúrenie + TUV - non stop        :   0850 325 542

BRATISLAVSKÁ  TEPLÁRENSKÁ   non stop            :   02/ 57 372 420

**

ZMLUVNÉ  HAVARIJNÉ  SLUŽBY  - voda, kúrenie, plyn, elektrika -  NON STOP

Bytos               :   0903 413 813,   0905 417 051, 0918 876 265
Alex                 :   02/64284315,   0905 613 845, 0905 417 051 - bežné poruchy
Nater                :   02/64534084  ,  0905 614 576
Korbelič            :   0904 107 343

**

VÝŤAHY  - HAVARIJNÉ  SLUŽBY  :

MAJES            :  0903 223 413
MP VYTAHY      : 0903 714 488
LIFTS             :  0905 778 424, 02/6453 7951
BARYT           :   0915 291 199
DOLINSKÝ      :   0905 254 532
TUCHYŇA       :   0914 320 196
SCHINDLER    :   0850 123 724, 02/444 52 152
TREVA s.r.o.   :
02 / 6381 4058, 0918 645 648 - vyprosťovanie
EURO VYŤAHY :   0903 416 474 - 24vyprosťovanie 24hodín denne
KONE  VYTAHY : 0850 111 667

*****

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112

POŽIARNICI : 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA : 155 / 16155

POLICIA : 158

 

MESTSKÁ POLÍCIA : 159