BRAT.VODARENSKA SPOLOČNOSŤ – hlásenie porúch : 0800 121 333

ELEKTRARNE hlásenie porúch    : 0800 111 567

PLYNARNE hlásenie porúch       : 0850 111 727


Teplo + TUV :

VEOLIA DISPEČING - kúrenie + TUV - non stop        :   0850 325 542

MH Teplárenský holding a.s.            non stop            :   02/ 57 372 420

**

ZMLUVNÉ  HAVARIJNÉ  SLUŽBY  - voda, kúrenie, plyn, elektrika -  NON STOP

Bytos               :   0917 203 762 - od 8:00 - 16:00hod. , 0903 413 813 - od 16:00 , SO , NE
Alex                 :   02/64284315,   0905 613 845, 0905 417 051 - bežné poruchy
RETAN s.r.o       :   02/64534084  ,  0905 614 576
Korbelič            :   0904 107 343
Komplet s.r.o.   :   0905 610 190 / v čase od 8:00 - 15:00  - 02/4342 7969, 43427966

**

VÝŤAHY  - HAVARIJNÉ  SLUŽBY  :

MAJES            :  0903 223 413, dispečing 0850 123 621
MP VYTAHY      : 0903 714 488
LIFTS             :  0905 778 424, 02/6453 7951
BARYT           :   0915 291 199
DOLINSKÝ      :   0905 254 532
TUCHYŇA       :   0914 320 196
SCHINDLER    :   0850 123 724, 02/444 52 152
TREVA s.r.o.   :   
02 / 6381 4058, 0918 645 648 - vyprosťovanie
EURO VYŤAHY :   0903 416 474 - 24vyprosťovanie 24hodín denne
KONE  VYTAHY :  0850 111 667
ELVYT             :   0905 432 505 
Alevat s.r.o.     :  0905 662 425, 0905 627 278

*****

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112

POŽIARNICI : 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA : 155 / 16155

POLICIA : 158

 

MESTSKÁ POLÍCIA : 159