• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 29.10.2020 - 26.11.2020

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 29.10.2020 - 26.11.2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

ZRUŠENIE SCHÔDZÍ VLASTNÍKOV BYTOV

Vzhľadom na  súčasnú  situáciu  šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosti preventívnych opatrení 

sa schôdze vlastníkov  bytov, zhromaždenia , ako aj realizácie písomných hlasovaní odkladajú.

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o  plošnom zákaze kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí,

ktoré zasahujú do bežného života občanov, a teda aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Čítať viac

ZRUŠENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN od 8.10.2020

Vážení  vlastníci bytov  

v zmysle preventívnych opatrení  vyplývajúcich  zo súčasnej situácie  COCID 19 -  RUŠIME  STRÁNKOVÉ HODINY  s  priamym kontaktom  s vlastníkmi  v našej kancelárii do odvolania. 

Žiadame   vlastníkov bytov,  aby  uplatňovali  svoje požiadavky prostredníctvom  e-mailu  alebo telefonicky.  

Ďakujeme  

Čítať viac

28.9.2020 - spustenie kúrenia

Nakoľko sa dnešným  dňom 28.9.2020  spustilo kúrenie :

- je potrebné aby ste si otvorili  všetky regulačné ventily na radiátoroch na maximum, čím sa zabezpečí ich
odvzdušnenie (okrem radiátorov na najvyššom poschodí, ktoré je potrebné manuálne odvzdušnenie) a
plynulý nábeh vykurovania v objekte;
- v prípade ak máte po rekonštrukcii bytu  zdemontované radiátory je potrebné zabezpečiť  ich  čo najskôršie  namontovanie z dôvodu predchádzania vytopenia pri tlakovaní systému vykurovania.
Otvorenie  ventilov na vykurovacích  telesách  zabezpečí   prestup vzduchu na najvyššie poschodie, kde je potrebné vykonávať pravidelné odvzdušňovanie vykurovacích telies

Týmto opatrením sa minimalizuje zavzdušnenie jednotlivých vykurovacích telies a zabezpečí sa plynulosť nábehu ústredného kúrenia

Čítať viac

Aktuality

ZAČALA VYKOROVACIA SEZÓNA - ako sa na ňu pripraviť ?

  Vykurovacie obdobie oficiálne začína už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C  . Práve teraz je najvyšší čas na finálnu revíziu a Čítať viac...

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 29.10.2020 - 26.11.2020

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad Čítať viac...

Ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. decembra 2021

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení nesk Čítať viac...

Certifikáty