• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 7.5.2021 - 27.5.2021

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 7.5.2021 - 27.5.2021

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

Zákon 115/2021 - odklad vykonania a predloženia vyúčtovania

Od 1.4.2021  sa v zmysle uvedného zákona posúva povinnosť
predloženia vyúčtovania nákladov za rok 2020  do  31.7.2021.

+

Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo
na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov
informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“)

/ zákon si môžete pozrieť v záložke dokumenty/zákony/ 

Čítať viac

Aktuality

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 7.5.2021 - 27.5.2021

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad Čítať viac...

Jarné upratovanie od 26.4.2021 - 28.4.2021

Jarné upratovanie v  Dúbravke - veľkokapacitné kontajnery  Čítať viac...

Certifikáty