• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK od 23.5.2019 - 27.6.2019

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 23.5.2019 -- 27.6.2019. Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke

 

Čítať viac

ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT - rok 2018

 

Pomaly sa blíži  sa čas predloženia ročných vyúčtovaní nákladov za  byt  rok  2018.  V zmysle zákona o vlastníctve bytov sme povinný predložiť  vyúčtovanie najneskôr  do 31.5.2019. Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodavateľov a porovnávajú sa  obdržané zálohové platby za byt a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.

Po obdržaní vyúčtovania  si ho treba  poriadne skontrolovať.  V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo  otázok  nás  neváhajte kontaktovať  osobne, telefonicky  alebo mailom. 

Najneskôr do  30 dní od  obdržania vyúčtovania budú zasielané preplatky na účty vlastníkov bytov, z ktorých prichádzajú platby.  V prípade, že chcete vyplatiť  preplatok na iný účet, treba  čo najskôr  kontaktovať správcu.

 

 

Čítať viac

Brati.teplárenská prerušuje vykurovanie

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že

 od 20.05.2019 prerušuje dodávku  tepla na vykurovanie

na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 3

Čítať viac

Aktuality

** VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT rok 2018

  V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dod Čítať viac...

VKK na odvoz odpadu 23.5.2019 - 27.6.2019

Obdobie od 23.5.2019 - 27.6.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopr Čítať viac...

Certifikáty