• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 3.9.2020 - 24.9.2020

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od  3.9.2020 - 24.9.2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

ZRUŠENIE SCHÔDZÍ VLASTNÍKOV BYTOV

Vzhľadom na  súčasnú  situáciu  šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosti preventívnych opatrení 

sa schôdze vlastníkov  bytov, zhromaždenia , ako aj realizácie písomných hlasovaní odkladajú.

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o  plošnom zákaze kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí,

ktoré zasahujú do bežného života občanov, a teda aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Čítať viac

ZMENA CENY VODY na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. decembra 2021

Bratislavská  vodárenská spoločnosť zvyšuje od 14.8.2020 cenu vodného  a  stočného naslednovne: 

Výroba/dodávka/ odvod kanalizácie

Pôvodná cena :  2,229€/m3

Nová  cena   : 2,4144 /m3

V zmysle  rozhodutia URSO zo dňa 10.8.2020 č.r. 0016/2020/V

Čítať viac

3.9.2020 - 4.9.2020 - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA TUV

V  dôsledku vykonávania  plánovanej opravy - údržby  tepelných zariadení

zo strany  dod. tepla  Veolia Energia  Slovensko a.s.  bude  v  dňboch 3.9.2020 od 8:00 - 4.9.2020 do 17:00 hod

prerušená dodávaka  teplej úžitkovej vody v   nasledovných objektoch :  

Pri Kríži 16

Pri Križíi 18

Pri Kríži 20 

Čítať viac

7.9.2020 - 11.9.2020 - PRERUŠENÁ DODÁVKA TUV

V  dôsledku vykonávania  plánovanej opravy - údržby  tepelných zariadení

zo strany  dod. tepla  Veolia Energia  Slovensko a.s.  bude  v  dňboch 7.9.2020  od 7:00 - 11.9.2020  do  18:00hod.

prerušená dodávaka  teplej úžitkovej vody v   nasledovných objektoch :  

Gallayova 13- 19

Gallayova 1-9

Fedákova 18,20

Fedákova 22-26

Homolova 13,15

Homolova 17,19

Homolova 4 

Čítať viac

Aktuality

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 30.7.2020 - 27.8.2020

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad Čítať viac...

Ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. decembra 2021

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení nesk Čítať viac...

Certifikáty