• slidebg1
  Postaráme sa o Váš dom
  aby sa Vám lepšie bývalo
 • slidebg1
  Pre vlastníkov bytov
  ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 4.8.2022 - 29.9.2022

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 4.8.2022 - 29.9.2022

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

24.10. - 28.10.2022 - JESENNÉ UPRATOVANIE

Podrobný harmonogram pristavenia  VKK kontajnerov  si môžete pozrieť v záložke   "aktuality "

alebo priamo na stránke MČ  Dúbravka. 

Čítať viac

20.9.2022 SPUSTENIE KÚRENIA VEOLIA Energia SR

Na základe aktuálneho počasia a predpovede vývoja na nasledujúce dni informujeme, že
dnešným dňom 20.9.2022 dodávateľ  tepla  Veolia Energia SR  SPUSTILA  VYKUROVANIE. 

Čítať viac

20.9.2022 - SPUSTENIE KÚRENIA MH Teplárenský holding, a.s

MH Teplárenský holding, a.s, na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2  - SPÚŠŤA  VYKUROVANIE  od 20.09.2022.

Predpoveď priemernej dennej teploty zistenej posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 19.9.2022)

Čítať viac

10.10.2022 do 14.10.2022 - ODSTÁVKA TUV

V dňoch od 10.10.2022 do 14.10.2022 v časoch od 700 do 1500 bude v nasledovných objektoch vykonané chemické čistenie technologického zariadenia. Z tohto dôvodu bude v danom čase prerušená dodávka TV v nasledovných objektoch takto:

11.10.2022  -  utorok  -  Sekurisova  6,7,8
12.10.2022  -  streda  -  Sekurisova 13,14,21
13.10.2022  -  štvrtok -  Drobného 3,11,19,
14.10.2022  -  piatok  -  Drobného 21,23,25

V prípade rýchleho postupu prác môže byť konečný termín skrátený.

Oznamy na brány jednotlivých objektov MH Teplárenský holding a.s. závod Bratislava zabezpečí.

Čítať viac

26.9.2022 - prerušenie vykurovania Veolia Energia SR a.s.

Veolia  Energia  Slovensko a.s.,

informujeme svojich odberateľov, že boli naplnené podmienky legislatívy Vyhlášky MHSR č. 152/2005, §1, bod 3 a preto dnešným dňom 26.9.2022 prerušujeme vykurovanie pre lokality Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice.

Zdroje tepla v uvedených lokalitách zostávajú v automatickom režime, kde riadiaci systém kotolne automaticky preruší dodávku tepla vzhľadom na aktuálnu vonkajšiu teplotu.

S pozdravom

 

dispečing  

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Čítať viac

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

V  týchto mesiacoch  do  decembra 2022 bude prebiehať  v  Dúbravke   postupná  distribúcia nádob na zber  jedlých olejov. Začiatok zberu december 2022 - január 2023.  
Farba  zberných nádob  - oranžová

AKÝ TYP OLEJOV A TUKOV SA ZBIERA? 

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál, 
 • na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek), 
 • oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko, 
 • do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď
bližšie  informácie na  stránke www. olo.sk alebo v u  nás záložke aktuality

Čítať viac

Aktuality

24.10. - 28.10.2022 - JESENNÉ UPRATOVANIE

V  rácmci  jesenného upratovania  budú v období od 24.10. 2022  - 28.10.2022   pristavwené MČ  Dúbravka   veľkokapacitné kontajnery podľa nasledovného harmonogramu :  Čítať viac...

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Najbližšie mesiace  firma  OLO  plánuje  umiestniť vo všetkých mestských častiach spolu 500 oranžových zberných nádob. Navrhovanie optimálneho počtu nádob bolo inšpirované aj skúsenosťami zo zahraniči Čítať viac...

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 4.8..2022 - 29.9.2022

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 ho Čítať viac...

Certifikáty