• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODOMEROV a OSOBOMESIACOV r. 2023

Pomaly tu máme opäť koniec roka a s ním spojené koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2023. 
V týchto dňoch budú do Vašich poštových schránok rozdané odpočtové listy - ročné hlásenia.
Prosíme  Vás, aby ste nám odpočtové listy -  hlásenia zaslali   najneskôr  do  31.12.2023  spôsobom, ktorý Vám najviac  vyhovuje 
buď prostredníctvom  : -  zástupcu vlastníkov bytov uvedenom na odpočtovom liste
alebo prostredníctvom  e-mailu na adresu   : odpoctyspravca@gmail.com
alebo našej stránky  v záložke:on-line-sluzby/hlasenie-odpoctu-vodomerov-a-osobomesiacov,
alebo priamo cez mobilnú  aplikáciu ÚDRŽBA  DOMOV s.r.o.Čítať viac

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.


Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

Pracovisko

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55
(Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou.)

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.2.2024-29.2.2024

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 1.2.2024 - 29.2.2024

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

POZOR FALOŠNI OPRAVÁRI !!!

Opätovne sa v Dúbravke objavili  "falošní opravári "
ktorí chcú zrealizovať dáku opravu v byte ... a vraj idú od správcu. 
Vypýtajú si peniaze najmä od starších ľudí, ako zálohu za opravu, ktorá vraj bude 
vrátená vyúčtovaním...

Prosíme  Vás:  

-  nepúšťajte nikoho do bytu / domu -  bez predchádzajúceho oznamu od správcu  o plánovanej revízii  - 

-  nedávajte nikomu peniaze - všetky revízie, kontroly, vodomery... sú hradené správcom !!

-  všímajte  si pohyb cudzích ľudí  po dome

-  upozornite aj  Vašich starších susedov, ktorí  sú najčastejším terčom týchto podvodníkov

Čítať viac

Aktuality

Daň z nehnuteľnosti do 31.1.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Čítať viac...

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.2.2024 - 29.2.2024

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 ho Čítať viac...

Certifikáty