• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Nezabudnite na priznanie dani z nehnuteľnosti + úľavy na dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára 2023.

+

daňové úľavy pre  fyzické osoby  nad  65 rokov  a ZTP

viac info  v aktualitách

alebo na stránke  https://bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby 

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODOMEROV a OSOBOMESIACOV r. 2022

Pomaly tu máme opäť koniec roka a s ním spojené koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2022. 
V týchto dňoch budú do Vašich poštových schránok rozdané odpočtové listy - ročné hlásenia.
Prosíme  Vás, aby ste nám odpočtové listy -  hlásenia zaslali   najneskôr  do  31.12.2022  spôsobom, ktorý Vám najviac  vyhovuje 
buď prostredníctvom  : -  zástupcu vlastníkov bytov uvedenom na odpočtovom liste
alebo prostredníctvom  e-mailu na adresu   : odpoctyspravca@gmail.com
alebo našej stránky  v záložke:on-line-sluzby/hlasenie-odpoctu-vodomerov-a-osobomesiacov,
alebo priamo cez mobilnú  aplikáciu ÚDRŽBA  DOMOV s.r.o.Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.1.2023 - 23.2.2023

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 1.1.2023 - 23.2.2023

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

r. 2023 - ZMENA CENY VODNÉ + STOČNÉ

Od roku  2023 bola   Úradom pre  reguláciu sieťových odvetví schválená nová cena  vodného + stočného pre subjekt  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom  vo  výške  :  1,443€/m3

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou   vo  výške  :  1,350€/m3

tz. cena vodného a stočného predstavuje sumu :  2,79€/m3 s DPH

/ rozhodnutie si môžete pozrieť v  záložke "informácie "- prehľad cien" /

Čítať viac

15.2.2023 - výmena vodomera TUV - Bilíkova 18

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Vám oznamujeme, že  dňa 15.2.2023, v doobedňajších hodinách bude vykonaná výmena vodomera TUV, , na odbernom mieste Bilíkova 18 

S výmenou meracej súpravy môže nastať krátkodobé prerušenie dodávky tepla/teplej vody pre uvedené odberné miesto. 

Čítať viac

12.1.2023 - PORUCHA dodávky TUV

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 12. 1. 2023 od 9:00 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov

Ožvoldikova 2 -

Ožvoldikova 6

Karola Adlera 3

Pekníkova 13-19

Pekníkova 5-11

Čítať viac

Aktuality

Daň z nehnuteľnosti do 31.1.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Čítať viac...

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.1.2023 - 23.2.2023

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 ho Čítať viac...

Certifikáty