• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

Harmonogram VKK od 11.4.2019 - 30.4.2019

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 11.4.2019 - 30.4.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke.

 

Čítať viac

Prajeme všetkým veselú Veľkú noc - stránkové hodiny

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.

praje kolektív Údržba domov

stránkové hodiny:
19.4.2019  - piatok - ZATVORENÉ
22.4.2019 - pondelok - ZATVORENÉ

Čítať viac

ODVOZ ODPADU POČAS VEĽKEJ NOCI

Odvozy sa budú vykonávať v upravenom režime.
Na Veľký piatok 19.4.2019, v sobotu 20.4.2019 a v dňoch 23.4. – 27.4.2019 (utorok –
sobota), bude odvoz odpadu v Bratislave prebiehať bez zmeny, podľa
harmonogramu.
Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu z hnedých
zberných nádob nebude vykonaný na Veľkonočný pondelok 22.4.2019. Náhradné
odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú prebiehať nasledovne:
 Zmesový komunálny odpad z rodinných domov – v utorok 23.4.2019.
 Bioodpad z hnedých zberných nádob – v stredu 24.4.2019.
 Odvoz odpadu z bytových domov – v termínoch 20.4. – 27.4.2019.
Všetky náhradné odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú ukončené najneskôr
do soboty 27.4.2019.

Čítať viac

Aktuality

VKK na odvoz odpadu 11.04.2019 - 30.04.2019

Obdobie od 11.04.2019 - 30.04.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli do Čítať viac...

Bezplatný odvoz elektroodpadu bude 6. apríla 2019

  V sobotu 6. apríla 2019 obyvateľom Dúbravky bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Najneskôr do 3. apríla 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Dúbravka: poč Čítať viac...

Certifikáty