• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

MIERA INFLÁCIE r. 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že miera inflácie meraná
indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku
v priemere 12,8 %.

potvrenia miery inflácie nájdete na našej stránke  v časti  "informácie"

Čítať viac

r. 2023 - ZVÝŠENIE CENY TEPLA a OHREVU TEPLEJ VODY

Od 1.1.2023 boli  schválené  Úradom pre reguláciu sieťových odvetví maximálne  ceny tepla a ohrevu teplej vody 

pre jednotlivé regulované subjekty : 

Veolia  Energia  Slovensko a.s. na  základe rozhodntia č. č. 00217/20023/T: 

- varibilnej ceny tepla  z  0,0577€/kWh   na  0,1742€/kWh

- fixnej ceny tepla  z 191,057€/  kW   na 181,7622€/ kW

MH Teplárenský holding a.s. na základe rozhodnutia  0004/2022/T :

- varibilnej ceny tepla  z  0,04690€/kWh     na  0,1514€/kWh

- fixnej ceny tepla  z 178,885€/kW   na  215,1613€/ kW

ceny  sú uvedené bez  DPH
rozhodnutia si môžete stiahnuť v podstránke "informácie prehľad cien " 

Z uvedného dôvodu sme nútení pristúpiť k úpravám zálohových predpisov, ktoré obdržíte

v priebehu 2/2023.

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.3.2023. - 28.4.2023

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 1.3.2023. - 28.4.2023

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

r. 2023 - ZMENA CENY VODNÉ + STOČNÉ

Od roku  2023 bola   Úradom pre  reguláciu sieťových odvetví schválená nová cena  vodného + stočného pre subjekt  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom  vo  výške  :  1,443€/m3

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou   vo  výške  :  1,350€/m3

tz. cena vodného a stočného predstavuje sumu :  2,79€/m3 s DPH

/ rozhodnutie si môžete pozrieť v  záložke "informácie "- prehľad cien" /

Čítať viac

24.4.2023 - 28.4.2023 - JARNÉ UPRATOVANIE

Podrobný harmonogram pristavenia  VKK kontajnerov  si môžete pozrieť v záložke   "aktuality "

alebo priamo na stránke MČ  Dúbravka. 

Čítať viac

Aktuality

Jarné upratovanie od 26.4.2023 - 28.4.2023

Jarné upratovanie v  Dúbravke - veľkokapacitné kontajnery  Čítať viac...

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.3.2023. - 28.4.2023

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 ho Čítať viac...

Certifikáty