Vážení vlastníci,

ak ste v čase odpočtu vodomerov neboli prítomný,  môžete nám nahlásiť stav  vodomerov a počet  bývajúcich osôb  v priebehu roka nahlásiť prostredníctvom tejto služby.

Odpočty  vodomerov je potrebné nahlásiť  vždy najneskôr  do 6.1. aktuálneho roka.

V prípade ak neodovzdáte odpočet, budeme nútení postupovať v zmysle Vyhlášky č.630/2005 Z.z. a následných noviel

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Kliknutím vyberte alebo ťahaním vložte súbor (.jpg,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.png,.jpeg) max. 10MB
Súbor bol vybraný
Systém tahaj a pusti sa nedá použiť
%
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...