Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: Január: 2023

04.01.2023, streda - Cabanova 19, pred bytovým domom
04.01.2023, streda - Pekníkova 19, parkovisko
12.01.2023, štvrtok - Beňovského 16, pri bytovom dome
12.01.2023, štvrtok - Saratovská 1 a 3, parkovisko
19.01.2023, štvrtok - kpt. J. Rašu 39, na rohu ulice
19.01.2023, štvrtok - V. Valachovej 2, parkovisko
26.01.2023, štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom
26.01.2023, štvrtok - Pri kríži 36, parkovisko

Obdobie: Február: 2023

02.02. 2023 štvrtok – Klimkovičova/Hanulova, na rohu ulíc
02.02. 2023 štvrtok – Gallayova 43, pred bytovým domom
09.02. 2023 štvrtok – Húščavova 1,3 parkovisko pri bytovom dome
09.02. 2023 štvrtok – M. Sch.-Trnavského 20, parkovisko pri bytovom dome
16.02. 2023 štvrtok – Švantnerova Zlatá Lipa, parkovisko,
16.02. 2023 štvrtok – Homolova 37, pred bytovým domom
23.02. 2023 štvrtok – Bilíkova 26, pri bytovom dome
23.02. 2023 štvrtok – Nejedlého 53 - parkovisko za bytovým domom