Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: September 2023

07.09.2023, štvrtok - Ľ. Zúbka 15, parkovisko
07.09.2023, štvrtok - Švantnerova, parkovisko pred reštauráciou
13.09.2023, streda - Koprivnícka 11, pred bytovým domom
13.09.2023, streda - Lipského 7, pri bytovom dome
21.09.2023, štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom
21.09.2023, štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
28.09.2023, štvrtok - Landauova 22, pred bytovým domom
28.09.2023, štvrtok - Gallayova 49, pred bytovým domom

Obdobie: Október 2023

02.10. – 06.10.2023 - jesenné upratovanie – podľa rozpisu
12.10.2023, štvrtok - Drobného 20, na rohu so Sekurisovou
12.10.2023, štvrtok - Pri kríži 36, pred bytovým domom
19.10.2023, štvrtok - Bilíkova 22, pri bytovom dome
19.10.2023, štvrtok - Tranovského 14, pri bytovom dome
26.10.2023, štvrtok - Galbavého 2, parkovisko
26.10.2023, štvrtok - Saratovská 2, 4, pred bytovým domom