Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: Február 2024

01.02.2024 štvrtok - Landauova 32, pred bytovým domom
01.02.2024 štvrtok - Koprivnícka 11, pri bytovom dome
08.02.2024 štvrtok - M.Sch. Trnavského 20, pri bytovom dome
08.02.2024 štvrtok - Húščavova 1,3 pred bytovým domom
15.02.2024 štvrtok - Galbavého 2, parkovisko
15.02.2024 štvrtok - Cabanova 19, pred bytovým domom
22.02.2024 štvrtok - Bagarova pri VUB
22.02.2024 štvrtok - kpt. J. Rašu 39, pri bytovom dome
29.02.2024 štvrtok - Fedákova 16, roh s K.Adlera
29.02.2024 štvrtok - Koprivnícka roh s Tulipánovou
29.02.2024 štvrtok - Trhová ulica, pri kontajnerovom stojisku, pre bytový dom Saratovská 6A až 6E (Rustica)