Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Obdobie: Máj 2024

02.05.2024 štvrtok - Galbavého 3, parkovisko
02.05.2024 štvrtok - Beňovského 16, pri bytovom dome
09.05.2024 štvrtok - Saratovská 17, parkovisko
09.05.2024 štvrtok - Nejedlého 19, oproti bytovému domu
16.05.2024 štvrtok - Landauova 32, pred bytovým domom
16.05.2024 štvrtok - Lipského 3, pri bytovom dome
23.05.2024 štvrtok - Červeňákova 2, pri parkovisku
23.05.2024 štvrtok - Pri kríži 32-36, pred bytovým domom
30.05.2024 štvrtok - Hanulova 7, pri zábradlí
30.05.2024 štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom

Obdobie: Jún 2024

06.06.2024 štvrtok - M.Sch.-Trnavského 20, parkovisko
06.06.2024 štvrtok - Homolova 13, pred bytovým domom
13.06.2024 štvrtok - Koprivnícka roh s Tulipánovou
13.06.2024 štvrtok - Drobného 25, v zákrute pri bytovom dome
20.06.2024  štvrtok - Pri kríži 24, vjazd na štrkové parkovisko
20.06.2024 štvrtok - Ľ. Zúbka 15, parkovisko
27.06.2024 štvrtok - K Horánskej studni, pri ihrisku
27.06.2024 štvrtok - kpt. J.Rašu 39, pred bytovým domom