Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: August 2022

4.8.2022 - Hanulova 1,3 pri bytovom dome
4.8.2022 - Koprivnická 11, pri bytovom dome
11.8.2022 - Gallayova 43, pri bytovom dome
11.8.2022 - Cabanova 19, pred bytovým domom
18.8.2022 - kpt. J. Rašu 39, pri bytovom dome
18.8.2022 - M.Sch.-Trnavského 20, pri bytovom dome
25.8.2022 - Drobného 18, roh so Sekurisovou
25.8.2022 - Ľ. Zúbka 1, roh s Bullovou

Obdobie: September 2022

8.9.2022 štvrtok - V. Valachovej 2 , pri bytovom dome
8.9.2022 štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
13.9.2022 utorok - Bazovského 16-18, pred bytovým domom
13.9.2022 utorok - Lipského 7, pred bytovým domom
22.9.2022 štvrtok - Bošániho 1, Ľ.Zúbka, roh ulíc
22.9.2022 štvrtok - Pri kríži 32-36 – parkovisko
29.9.2022 štvrtok - Agátová 5/B, pri bytovom dome
29.9.2022 štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom