Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: Máj 2023

04.05.2023 – štvrtok, Červeňákova 17, parkovisko
04.05.2023 – štvrtok, Ožvoldíkova 2, parkovisko
11.05.2023 – štvrtok, Švantnerova parkovisko bývalá Zlatá Lipa
11.05.2023 – štvrtok, Húščavova 1,3 pri bytovom dome
18.05.2023 – štvrtok, Hanulova 1-3, na okraji cesty
18.05.2023 – štvrtok, K horánskej studni, pri ihrisku
25.05.2023 – štvrtok, Drobného 25, pri bytovom dome
25.05.2023 – štvrtok, Bošániho 1, na rohu s Ľ.Zúbka 

Obdobie: Jún 2023

01.06.2023 – štvrtok, Koprivnícka 11, pri bytovom dome
01.06.2023 – štvrtok, Pri kríži 32-36, pred bytovým domom
08.06.2023 – štvrtok, Beňovského 16, pri bytovom dome
08.06.2023 – štvrtok, Landauova 30-32, pred bytovým domom
15.06.2023 – štvrtok, Koprivnícka, Tulipánová na rohu ulíc
15.06.2023 – štvrtok, Saratovská 17, parkovisko
22.06.2023 – štvrtok, Bilíkova 8, pred bytovým domom
22.06.2023 – štvrtok, Bezekova, Hanulova, na rohu ulíc
29.06.2023 – štvrtok, Bagarova pri VÚB
29.06.2023 – štvrtok, Drobného 20, na rohu so Sekurisovou