Privátna zóna internetového portálu pre majiteľov bytov alebo nebytových priestorov pre získanie prehľaných informácií k správe domu napr.:

  • podrobný prehľad o príjmoch  a výdavkoch z fondu opráv domu
  • zápisnice zo schôdzí  vlastníkov bytov
  • plány a povinné revízie na jednotlivé roky