Pri predaji Vašej nehnuteľnosti je nevyhnutnou prílohou podľa paragrafu 5 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  vyhlásenie správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv alebo nebytového priestoru.

Do  žiadosti je potrené  uviesť všetkých vlastníkov bytov. Potvrdenie  Vám prichystáme  a nakoľko potrebujete originál,  budeme Vás kontaktovať, kedy si ho môžete  vyzdvihnúť,  nakoľko potrebujete  originál potvrdenie.

 

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...