• slidebg1
  Postaráme sa o Váš dom
  aby sa Vám lepšie bývalo
 • slidebg1
  Pre vlastníkov bytov
  ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

DREVENÉ OHRÁDKY NA ODLOŽENIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Spoločnosť OLO  zriadila  drevené ohrádky  na uloženie vianočných  stromčekov  a ich následný systematickýzber a likvidáciu v kompostárni.

S odvozom stromčekov z ohrádok sa začína  od 10. 1. 2022 a posledný odvoz sa uskutoční 11. 2. 2022.

HARMONOGRAM ODVOZU VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Stromčeky odvážame týždenne v období od 10. 1. 2022 do 11. 2. 2022:

 • Pondelky – Staré Mesto
 • Utorky – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
 • Stredy – Nové Mesto, Rača, Vajnory
 • Štvrtky – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
 • Piatky – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Po 11. 2. 2022 sa budú prípadné  zvyšné stromčeky umiestnené pri stanovištiach zberných nádob odvážať do kompostárne až do 28. 2. 2022.

Čítať viac

Nezabudnite na priznanie dani z nehnuteľnosti + úľavy na dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára 2022.

+

daňové úľavy pre  fyzické osoby  nad  65 rokov  a ZTP

viac info  v aktualitách

alebo na stránke  https://bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby 

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODOMEROV a OSOBOMESIACOV r. 2021

Pomaly tu máme opäť koniec roka a s ním spojené koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2021. 
Prosíme  Vás, aby ste nám hlásenia zaslali   najneskôr  do  31.12.2021  spôsobom, ktorý Vám najviac  vyhovuje 
buď prostredníctvom  : e - mailu na adresu  odpoctyspravca@gmail.com
alebo našej stránky  v záložke:  on-line-sluzby/hlasenie-odpoctu-vodomerov-a-osobomesiacov
alebo priamo cez mobilnú  aplikáciu ÚDRŽBA  DOMOV s.r.o.Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 4.1.2022 - 24.2.2022

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 4.1.2022 - 24.2.2022

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

Aktuality

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 4.1.2022 - 24.2.2022

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad Čítať viac...

DREVENÉ OHRÁDKY na odkladanie vianočných stromčekov

Drevené ohrádky  slúžia  na  odloženie  vianočných stromčekov  odkiaľ je spoločnosťou OLO zabezpečený ich systematický  zber  a likvidácia v kompostárni.   Spoločnosť OLO  začína  s odvozom stromčekov Čítať viac...

Daňové úľavy pre fyzické osoby

!!!  ZMENA  PRI UPLATNENÍ ZNÍŽENIA  DANE U FYZICKÝCH OSOB STARŠICH AKO 65 rokov  Na základe  zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako  65 rokov automaticky poskytne z Čítať viac...

Daň z nehnuteľnosti do 31.1.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Čítať viac...

Certifikáty