• slidebg1
    Postaráme sa o Váš dom
    aby sa Vám lepšie bývalo
  • slidebg1
    Pre vlastníkov bytov
    ústretovosť, flexibilita,transparentnosť a individuálny prístup

OTVORENIE TERMOSTAT. HLAVÍC- NA RADIÁTOROCH

Nakľko začala "letná" sezóna nezabudnite svoje termostatické hlavice na radiátoroch nastaviť - otvoriť na MAXIMUM. Nedochádza tak k namáhaniu termostatického ventilu, ani systému v hlavici a tým sa predlžuje jeho funkčnosť a životnosť.

V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri zahájení ďalšej vykurovacej sezóny.

 

Čítať viac

23.8.2022 - ODSTÁVKA TEPLEJ UŽITKOVEJ VODY

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude dňa 23.8.2022 od 7:30 hod. do 13:30 hod., prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov 

Gallayova 1 - 9  

Gallayova  13- 19 

Čítať viac

Zvýšenie ceny tepla od 1.1.2022

Od 1.1.2022   prišlo k zvýšeniu ceny  tepla 

Veolia  Energia  Slovensko a.s. na  základe rozhodntia č. č. 0137/2022/T : 

- varibilnej ceny tepla  z  0,0432€/kWh   na  0,0577€/kWh

- fixnej ceny tepla  z 189,5561€/  kW   na 191,8487€/ kW

Bratislavská teplárenská a.s. na základe rozhodnutia  0004/2022/T :

- varibilnej ceny tepla  z  0,0375€/kWh     na  0,0417€/kWh

- fixnej ceny tepla  z 190,7416€/  kW   na  207,1451€/ kW

ceny  sú uvedené bez  DPH
rozhodnutia si môžete stiahnuť v podstránke informácie - cenové rozhodnutia

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu od 1.7.2022 - 25.8.2022

Prikladáme Vám HARMONOGRAM pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu prostredníctvom MČ Dúbravka

Obdobie od 1.7.2022 - 25.8.2022

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Podrobný rozpis nájdete v položke aktuality na našej stránke  aktuality.

Čítať viac

18.7.2022 prerušená dodávka teplej vody v objektoch Kpt. Rašu 1-21.

Dňa 18.7.2022 v čase od 8:00 do 14:00 hod. bude z dôvodu odstránenia poruchy na ležatom rozvode teplej vody prerušená dodávka teplej vody v objektoch Kpt. Rašu 1-21.

Čítať viac

15.8.2022 prerušená dodávka TUV

Dobrý deň,

Dňa 15.8.2022 v čase od 700 do 1400 bude na OST 973 Sekurisová vykonané chemické čistenie technologického zariadenia. Z tohto dôvodu bude v danom čase prerušená dodávka TV v nasledovných objektoch:

Drobného 1-25

Sekurisová 19 - 25

V prípade rýchleho postupu prác môže byť konečný termín skrátený.

Čítať viac

22.8.2022 - prerušená dodávka TUV

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude dňa 22.8.2022 od 8:00 hod. do 13:30 hod., prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:

POPISNÉ ČÍSLA OBJEKTU - SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

Karola Adlera 3 - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Pekníkova 13-19 - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Pekníkova 5-11 - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Čítať viac

Aktuality

Certifikáty