Z  tohto dôvodu  žiadame všetkých vlastníkov bytov  a NP , aby si odpratali všetky  veci zo spoločných chodieb, pivníc, kočikární, ktoré  tam nepatria a veci horľavé. 
Zároveň Vás  žiadame  o  uvoľnenie únikových  ciest pri bytoch. Jednotlivé poschodia  nesmú byť zapratané skriňami, botníkmi  a inými vecami nepatriacimi do spoločných priesotov  domu.

Za  porozumenie a spoluprácu  ďakujeme

 

Ralbovská