AKÝ TYP OLEJOV A TUKOV SA ZBIERA? 

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál, 
 • na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek), 
 • oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko, 
 • do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď.

ČO DO ORANŽOVÝCH NÁDOB NEPATRÍ? 

 • mazivá, motorové a hydraulické oleje, 
 • olej v sklenených fľašiach, 
 • prázdne obaly od olejov a tukov, 
 • iné komunálne odpady. 

INFORMÁCIE O ZBERE JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný 1x mesačne

 AKO ZBIERAŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY?

 1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt.
 2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.  
 3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme. 
 4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.   

Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob v stanovišti.  

PREČO JE DÔLEŽITÝ ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV? 

Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či WC spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tam výrazne znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov, musia sa nákladne a prácne odstraňovať, pričom zvyšky sa postupne rozkladajú a zapáchajú. V potrubnej sieti sa tiež vytvárajú nánosy, na ktoré sa hromadia ďalšie zvyšky jedál, a tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce.

Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Tento druh odpadu znečisťuje ako pitnú vodu, tak aj povrchové a podzemné vody. Všetkým týmto nežiaducim účinkom môžeme predchádzať zberom jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky sú navyše znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky.