Preplatky  budú  automaticky  vyplácané na  účty jednotlivch vlastníkov bytov, z ktorých  realizujú  platby zálohových predpisov.   V prípade, že bude  záujem  o vyplatenie vzniknutého preplatku na iné číslo účtu, je potrebné túto informáciu nahlásiť na  e-mail : udrzbadomov@gmail.com  najneskôr  do  15.6.2014.