Obdobie:             05.12.2019 – 19.12.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

05.12.2019

Štvrtok

Pod záhradami 40 - parkovisko

05.12.2019

Štvrtok

Húščavova 1 – 3  pri byt. dome

12.12.2019

Štvrtok

Brižitská pri kaplnke Panny Márie

12.12.2019

Štvrtok

Pri kríži 38 pri byt. dome

19.12.2019

Štvrtok

Repašského 1 - parkovisko

19.12.2019

Štvrtok

Ožvoldíkova 12 - parkovisko

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme