Odberateľ: Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: 29.11.2018- 20.12.2018

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

29.11.2018

Štvrtok

Batkova 7 – pri bytovom dome

29.11.2018

Štvrtok

Pri kríži 32 – parkovisko pri bytovom dome

06.12.2018

Štvrtok

Batkova 2 - parkovisko

06.12.2018

Štvrtok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

13.12.2018

Štvrtok

Bujnákova 23 – pri bytovom dome

13.12.2018

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 21 – pri bytovom dome

20.12.2018

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

20.12.2018

Štvrtok

Bazovského 18 – pri bytovom dome