Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: 30.8.2018- 27.9.2018

 

Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:  september 2018

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

06.09.2018

Štvrtok

Roh ulíc K. Adlera a Fedákovej ulice

06.09.2018

Štvrtok

Považanova 2 pri bytovom dome

13.09.2018

Štvrtok

Drobného 2 pri bytovom dome

13.09.2018

Štvrtok

Sch. Trnavského 20 pri bytovom dome

20.09.2018

Štvrtok

Landauova 8 parkovisko

20.09.2018

Štvrtok

Bezekova pri trafostanici

27.09.2018

Štvrtok

Ožvoldíkova 12 pri KC Fontána

27.09.2018

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

AUGUST 2018

 


30.08.2018

Štvrtok

Agátová 5 - 7

30.08.2018

Štvrtok

Parkovisko Pri kríži 32-36