Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.

Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujú.
dispečing  Veolia