Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude  prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených dňoch :

dňa 29.3.2019 od 8:30 hod. do 13:00 hod.,  :  Karola Adlera 3, Pekníkova 5-11,1 3-19

dňa 2. 4. 2019 od 8:30 hod. do 13:00 hod., : Gallayova 1 - 11, Gallayova 13-19

dňa 3. 4. 2019 od 8:30 hod. do 13:00 hod., : GCabanova 6,8, 28,30,32,34, Homolova 1-11

dňa 4. 4. 2019 od 8:30 hod. do 13:00 hod., : Fedakova 2,4,6,8,10,12,18,20