Po skončení vykurovacej sezóny sa odporúča otvoriť termostatickú hlavicu na maximum čo predstavuje 5-ty stupeň. Uzatvorená hlavica spôsobuje spätný tlak na regulačný ventil a pomaly ho ničí - opotrebováva.

Pri letných odstrávkach sa nečistoty neusadzujú v potrubí, ale sa plynule  odplavujú, čím  sa znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.