kde  sa môžete  dočítať  o termínoch odvodzu odpadu  počas  veľkonočných sviatkov  

ako aj iné zaujímavosti