Prikladáme  Vám  informácie zo sveta  OLO  v  Bratislave - formou OLO SPRAVODAJA.

- ako správne triediť odpad

- kam  z odpadom 

- ako vyhadzovať dopad  a iné ...