HARMONOGRAM ODVOZU VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Stromčeky odvážame týždenne v období od 10. 1. 2022 do 11. 2. 2022:

  • Pondelky – Staré Mesto
  • Utorky – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  • Stredy – Nové Mesto, Rača, Vajnory
  • Štvrtky – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  • Piatky – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

mapa umiestnených ohrádok pre stromčeky :  https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/webappviewer/index.html?id=b5bce32ac5cc4b4f8af7057a82e699e6

Po 11. 2. 2022 sa budú zvyšné stromčeky umiestnené pri stanovištiach zberných nádob odvážať do kompostárne až do 28. 2. 2022.