Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7.1. – 12.2. 2021:   

  1. Pondelok – Staré mesto
  2. Utorok – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  3. Streda – Nové mesto, Rača Vajnory
  4. Štvrtok – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  5. Piatok – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo

Tento rok sa tiež uskutoční nový systém zberu vianočných stromčekov z približne 50drevených ohrádok v mestskej časti Lamač a spolu 39 drevených ohrádok v ostatných mestských častiach. V  Dúbravke  drevená ohrádka na uliciach :  Trhohvá , Švantnerova,  

Harmonogram zberu vianočných stromčekov z ohrádok bude rovnaký ako z ostatných obvyklých odvozných miest zmesového odpadu (bytové domy) a zberných hniezd (rodinné domy). 

Po 12.2. 2021 sa budú ojedinele nachádzajúce stromčeky energeticky zhodnocovať spolu so zmesovým odpadom.

bližie info v aktualitách alebo na www.bratislava.sk