Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2018 do 31.1.2018, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

tlačivá si môžete stiahnúť na stránke : http://bratislava.sk/danove-ulavy/d-76689/p1=11050355