Dávame  do pozornosti  stránku  http://www.zberelektroodpadu.sk/mestske-casti.php,  kde  si zber

elektroodpadu môžete objednať.

Najbližšie odvozy :