HARMONOGRAM  LETNÝCH ODSTÁVOK   TEPLEJ ÚŽITKOVEJ  VODY   r. 2014

 

dodávateľ tepla :  DALKIA a.s.

 

 

 

 

začiatok

koniec

 

 

Kotoľňa   K10

Fedákova 38-42

3.8.2014 od 23.00hod.

11.8.2014 do 5:00

 

 

 

Fedákova 34,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoľňa   K11

Ožvoldíkova 6

29.6.2014 od 23.00hod.

01.7.2014 do 5:00

 

 

 

Ožvoldíkova 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoľňa   K12

Fedákova 18-20

20.7.2014 od 23.00hod.

23.7.2014 do 5:00

 

 

 

Gallayova 1-9

 

 

 

 

 

Gallayova 13-19

 

 

 

 

 

Fedákova 22,24,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoľňa   K13

Fedákova 2,4

30.6.2014 od 23.00hod.

2.7.2014 do 5:00

 

 

 

Fedákova 6,8

 

 

 

 

 

Fedákova 10,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoľňa   K14

Pekníkova 5-11

1.7.2014 od 23.00hod.

3.7.2014 do 5:00

 

 

 

Pekníkova 13-19

 

 

 

 

 

Karola  Adlera 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoľňa   K16

Cabanova 28,30

15.6.2014 od 23.00hod.

17.6.2014 do 5:00

 

 

 

Cabanova 32,34

 

 

 

 

 

Cabanova 6,8

 

 

 

 

 

Homolova 1-11

 

 

 

 

Kotoľňa   K17

Tranovského 18,20

17.8.2014 od 23.00hod.

27.8.2014 do 5:00

 

 

 

Cabanova 11,13

 

 

 

 

Kotoľňa   K18

Homolova 17-19

3.8.2014 od 23.00hod.

6.8.2014 do 5:00

 

 

 

Homolova 4

 

 

 

 

 

Homolova 13,15

 

 

 

 

Kotoľňa   K19

Pri  Kríži  16

4.8.2014 od 23.00hod.

6.8.2014 do 5:00

 

 

 

Pri  Kríži  20