Oznamujeme  Vám,  že dňa

21.7.2014  od 00.00 -   do    27.7.2014  - 24.00

bude prerušená  dodávka teplej úžitkovej vody na odberných zariadeniach :

- Nejedlého 47,49 Drobného 22

- Sekurisova 19-25 Kpt.Rašu  11-13-15

- Drobného 8,10,  Bilíkova 11,13,15

- Drobného 12,14 Bilíkova 18

-Drobného 21  Beňovského 10-16

z  dôvodu technickej prehliadky  technologického zariadenia za odberným miestom.

Odstrávku realizuje  dodávateľ  TÚV - Bratislavská  teplárenská a.s.