Pomaly tu máme opäť koniec roka a nás čakajú koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za

rok 2017. O termínoch odpočtov budete vopred informovaní. V prípade, že sa chystáte na vianočné sviatky

skôr, môžete poslať odpočty aj mailom na našu adresu.  Odpočtové hárky si môžete stiahnuť aj na našej.