Jarné upratovanie sa uskutoční v dňoch 1.4. – 5.4.2019.

Kontajnery pod por. 
č. 1 – 15 budú pristavené dňa 1.4.2019 do 3.4.2019,

v stredu doobeda budú odvážané a postupne pristavované na miesta pod poradovým

č. 16 – 30 následne v piatok 5.4.2019 doobeda budú kontajnery odvážané.

 

https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Uradna-tabula-Zivotne-prostredie/jarne-upratovanie-1-4-5-4-2019.html