Jarné upratovanie v dňoch 16.3.2016 až 21.03.2016

V dňoch 16.marca až 21.marca 2016 v rámci jarného upratovania v mestskej časti Bratislava - Dúbravka budú na likvidáciu veľkorozmerného odpadu rozmiestnené kontajnery, ktoré sa rozdelia na miesta podľa dole uvedeného zoznamu .

Celkom bude pristavených po 15 ks kontajnerov na dvoch lokalitách.

Pokiaľ sa kontajner naplní na 1. lokalite, bude vyvezený a pristaví sa na 2. lokalitu podľa zoznamu.

Nie je možné presne určiť čas pristavenia kontajnerov v 2. lokalite !!!!

1. lokalita                                                                     2. lokalita

1.    Jadranská-Žatevná požiarna stanica                       Brižitská pri kaplnke 
2.    Koprivnická 11                                                       Tranovského 12 - parkovisko 
3.    Roh Ožvoldíkova 11-Gallayova                              Agátova 5 - 7 
4.    Homolova 29                                                         Saratovská 17 parkovisko 
5.    Nejedlého 35                                                         Cabanova 23 chodník pri MŠ 
6.    Drobného- Sekurisova roh                                     Ožvoldíkova 12 -fontána    
7.    Kap.Rašu 21                                                          Bílikova roh oproti č. 8 
8.    Sch.Trnavského 18-20                                            Červeňákova 17-parkovisko 
9.    Roh Repašského1                                                   K horánskej studni pri detskom ihrisku 
10.  Sch.Trnav.-Galbavého 2-parkovisko.                           Drobného č. 2 – chodník pri PNS 
11.  Bagarova 22                                                           Landauova 2 
12.  Tranovského 39 /pri výmeničke/                                Drobného 21 
13.  Lipského 6                                                             Švantnerova pri Lipe 
14.  Bezekova –trafo stanica                                            Hanulova 1-3 
15.  Bullova –Damborského parkovisko                              Ľ. Zúbka 31 – chodník preluka


Žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad!!!!!!