Kontajnery sa pristavujú postupne od 12 hod.

Odberateľ:           Miestny úrad Bratislava–Dúbravka

Obdobie:             05.05.2016 - 30.6.2016

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

5.5.2016

Štvrtok

Homolova 37 a Homolova 8 - roh ulíc

5.5.2016

Štvrtok

Húščavova 1 - 3 parkovisko

12.5.2016

Štvrtok

pred bytovým domom Cabanova 1  (poz. pri kontajneri na KO)

12.5.2016

Štvrtok

Bošaniho 1  - roh Ľ. Zúbka 31

19.5.2016

Štvrtok

Beňovského 6 - 8 parkovisko

19.5.2016

Štvrtok

Fedákova 32 - oproti byt. domu na parkovisko

26.5.2016

Streda

Brižitská - kaplnka Panny Márie

26.5.2016

Streda

Červeňákova 17 parkovisko

2.6.2016

Štvrtok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici (bližšie k budove požiar. zbrojnice)

2.6.2016

Štvrtok

Bilíkova 22 parkovisko

9.6.2016

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 21

9.6.2016

Štvrtok

Hanulova - pri trafo stanici smerom na Bezekovú ulicu

16.6.2016

Štvrtok

K horánskej studni - pri ihrisku

16.6.2016

Štvrtok

roh ulíc Sekurisova 2 a Drobného ulice

23.6.2016

Štvrtok

Nejedlého 10 k zákrute

23.6.2016

Štvrtok

Švantnerova parkovisko pred rešt. Zlatá Lipa

30.6.2016

Štvrtok

Bagarova pred budovou VÚB banky

30.6.2016

Štvrtok

Galbavého 2 parkovisko za kostolom