Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 , ktoré pristavuje MČ Dúbravka.

dberateľ: Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: 25.10.2018- 29.11.2018

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

25.10.2018

Štvrtok

Ušiakova 14 pri MŠ

25.10.2018

Štvrtok

Roh ulíc Tulipánová – Pod záhradami 40

31.10.2018

Streda

Lipského 3 - parkovisko pri byt. dome

31.10.2018

Streda

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

8.11.2018

Štvrtok

Drobného 2 - pri bytovom dome

8.11.2018

Štvrtok

Bazovského 19 – pri bytovom dome

15.11.2018

Štvrtok

Bilíkova 22 – pri byt. dome

15.11.2018

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

22.11.2018

Štvrtok

Bošániho – pri bytovom dome

22.11.2018

Štvrtok

Tranovského 12 – pri bytovom dome

29.11.2018

Štvrtok

Batkova 7 – pri bytovom dome

29.11.2018

Štvrtok

Pri kríži 32 – parkovisko pri bytovom dome