Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Obdobie:             04.06.2020 - 25.06.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

04.06.2020

Streda

Kpt. J. Rašu 9 pri bytovom dome

04.06.2020

Streda

Ožvoldíkova 12 pri KC Fontána

11.06.2020

Štvrtok

Landauova 8 parkovisko

11.06.2020

Štvrtok

Roh ulíc Drobného – Sekurisova 2

18.06.2020

Štvrtok

Bujnákova 3 – 5 pri bytovom dome

18.06.2020

Štvrtok

Roh ulíc Ľ. Zúbka 1 a Bullovej ulice

25.06.2020

Streda

Bazovského 19 – pri bytovom dome

25.06.2020

Streda

Batkova 7 – pri bytovom dome

 02.07.2020 – 30.07.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

2.7.2020

Štvrtok

Pri kríži 16 – pri trafostanici

2.7.2020

Štvrtok

Koprivnická 11 – pri bytovom dome

9.7.2020

Štvrtok

Agátová 5-7 – pri bytovom dome

9.7.2020

Štvrtok

Bagarova ulica pri VÚB banke

16.7.2020

Štvrtok

Nejedlého 37 pri bytovom dome

16.7.2020

Štvrtok

Bilíkova 15 – Kpt. J. Rašu  roh ulíc

23.7.2020

Štvrtok

Lysáková 12-16 parkovisko

23.7.2020

Štvrtok

Bujnákova 3 – 5 pri bytovom dome

30.7.2020

Štvrtok

Červeňákova 17 parkovisko

30.7.2020

Štvrtok

Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc