Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: máj 2022

Štvrtok 5.5.2022 – Bilíkova 20, pri bytovom dome
Štvrtok 5.5.2022 – Bullova 17, pred bytovým domom
Pondelok 9.5. – Piatok 13.5.2022 – jarné upratovanie – podľa rozpisu
Štvrtok 19.5.2022 Ožvoldíkova 2, pri bytovom dome
Štvrtok 19.5.2022 Červeňákova 17, parkovisko
Štvrtok 26.5.2022 Saratovská 2-4 , pred bytovým domom
Štvrtok 26.5.2022 Nemčíkova, parkovisko

obdobie: Jún 2022

2.6.2022 štvrtok – Galbavého 2, parkovisko pri bytovom dome
2.6.2022 štvrtok – J. Alexyho 7, parkovisko pred bytovým domom
9.6.2022 štvrtok – Kpt. J.Rašu 5 – 7, oproti bytovému domu
9.6.2022 štvrtok – Saratovská 17, parkovisko pri bytovom dom
16.6.2022 štvrtok – Hanulova 7, pri bytovom dome, pri zábradlí
16.6.2022 štvrtok - Tranovského 41, pri trafostanici
23.6.2022 štvrtok – Homolova 35, oproti bytovému domu
23.6.2022 štvrtok – Ušiakova 2-4, oproti bytovému domu
30.6.2022 štvrtok – Drobného 25, parkovisko pri bytovom dome
30.6.2022 štvrtok – Ľ. Zúbka 13, oproti bytovému domu