Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             18.02.2021 - 25.03.2021

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

18.02.2021

Štvrtok

Homolova 4 pred bytovým domom

18.02.2021

Štvrtok

Koprivnická 11 pri byt. dome

25.02.2021

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

25.02.2021

Štvrtok

Sch. Trnavského 18 pri bytovom dom

Obdobie:             04.03.2021 - 25.03.2021

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

04.03.2021

Štvrtok

Drobného 25 – pri byt. dome

04.03.2021

Štvrtok

Lipského 3 – 5 parkovisko

11.03.2021

Štvrtok

Pri kríži 38 parkovisko

11.03.2021

Štvrtok

Bilíkova 22 pri byt. dome

18.03.2021

Štvrtok

Hanulova 1 – 3 pri byt. dome

18.03.2021

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 9 pri byt. dome

25.03.2021

Štvrtok

Bošániho 15 pri byt. dome

25.03.2021

Štvrtok

Ľ. Zúbka 1 – Bullova roh ulíc