Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: 2.12.2021 – 29.12.2021

Štvrtok, 2.12.2021 Koprivnícka 11
Štvrtok, 2.12.2021 Drobného 22 pri bytovom dome
Štvrtok, 9.12.2021 Žatevná 12,14 pri bytovom dome
Štvrtok, 9.12.2021 Červenákova 1 parkovisko
Štvrtok, 16.12.2021 Lipského 1 pri bytovom dome
Štvrtok, 16.12.2021 M. Sch. Trnavského 20 pri bytovom dome
Streda, 29.12.2021 Bílikova 3 parkovisko zadný vchod
Streda, 29.12.2021 Švantnerova 7 pred bytovým domom