Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:              29.10.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

29.10.2020

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 25 pri bytovom dome

29.10.2020

Štvrtok

K. Adlera 36 pri bytovom dome

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             05.11.2020 - 26.11.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

05.11.2020

Štvrtok

Sekurisova 14

05.11.2020

Štvrtok

Bujnákova 3-5 pri byt. dome

12.11.2020

Štvrtok

Pri kríži 36 parkovisko

12.11.2020

Štvrtok

Roh ulíc Ľ. Zúbka 1 a Bullovej ulice

19.11.2020

Štvrtok

Fedákova 10-12 oproti byt. domom

19.11.2020

Štvrtok

Lysákova 12-16 parkovisko

26.11.2020

Štvrtok

Ožvoldíkova 2 pri byt. dome

26.11.2020

Štvrtok

Landauova 24-26 pri byt. dome