Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             09.01.2020 – 30.01.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

09.01.2020

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

09.01.2020

Štvrtok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

16.01.2020

Štvrtok

Agátova 5 - 7

16.01.2020

Štvrtok

K horánskej studni pri ihrisku

23.01.2020

Štvrtok

Lipského 6 – parkovisko pri bytovom dome

23.01.2020

Štvrtok

Saratovská 16 – pri bytovom dome

30.01.2020

Štvrtok

Batkova 7 pri bytovom dome

30.01.2020

Štvrtok

M. Sch. Trnavského – pri bytovom dome

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             06.02.2020 – 29.02.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

6.2.20120

Štvrtok

Homolova 8 pri bytovom dome

6.2.2020

Štvrtok

Koprivnická 11 pri bytovom dome

13.2.2020

Štvrtok

Galbavého 2 – pri bytovom dome

13.2.2020.

Štvrtok

Saratovská 2 – 4 pri bytovom dome

20.2.2020

Štvrtok

Pri kríži 17 pri bytovom dome

20.2.2020

Štvrtok

Beňovského 16 – parkovisko pri bytovom dome

27.2.2020

Štvrtok

Drobného 25 – pri bytovom dome

27.2.2020

Štvrtok

Landauova 24  parkovisko pred bytovým domom