Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             07.05.2021 – 28.05.2021

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

06.05.2021

Štvrtok

Bilíkova 5 pri byt. dome

06.05.2021

Štvrtok

Homolova 35 – 37 pri byt. dome

13.05.2021

Štvrtok

K. Adlera 15 pri bytovom dome

13.05.2021

Štvrtok

Nejedlého 10 pred byt. domom

20.05.2021

Štvrtok

Bujnákova 23  pri byt. dome

20.05.2021

Štvrtok

Považanova 2 pri byt. dome

 27.05.2021

Štvrtok

Tranovského 39 pri výmeničke

27.05.2021

Štvrtok

Lysáková 22 - 24 pred byt. domami