Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Obdobie:             03.10.2019 – 31.10.2019
Dátum: Deň Miesto pristavenia
3.10.2019 Štvrtok Homolova 13 – 15 – pri bytovom dome
3.10.2019 Štvrtok Nemčíkova 7 – pri bytovom dome
10.10.2019 Štvrtok Jesenné upratovanie – podľa rozpisu
10.10.2019 Štvrtok Jesenné upratovanie – podľa rozpisu
17.10.2019 Štvrtok Drobného – Sekurisova roh ulíc
17.10.2019 Štvrtok Gallayova 25 – parkovisko pri byt. dome
24.10.2019 Štvrtok Beňovského 16 - parkovisko
24.10.2019 Štvrtok Hanulova – Bezekova pri trafo stanici
31.10.2019 Štvrtok Galbavého 2 parkovisko
31.10.2019 Štvrtok Nejedlého 37 pri bytovom dome

dberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Obdobie:             07.11.2019 – 28.11.2019
Dátum: Deň Miesto pristavenia
7.11.2019 Štvrtok Batkova 7 – pri byt. dome
7.11.2019 Štvrtok Bazovského 18 – pri bytovom dome
14.11.2019 Štvrtok J. Alexyho 5 – 9 parkovisko
14.11.2019 Štvrtok Lysáková 12 - 16 parkovisko
21.11.2019 Štvrtok Ľ. Zúbka 1 – Bullova ulica
21.11.2019 Štvrtok Kpt. J. Rašu 21
28.11.2019 Štvrtok Hanulova-Bezekova pri trafostanici
28.11.2019 Štvrtok Červeňákova 17 - parkovisko