Prikladáme harmonogram velkokapacitných kontajnerov

obdobie od od  27.8.2019 - 26.9.2019

odberateľ :             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

27.8.2019

Utorok

K Horánskej studni pri ihrisku

27.8.2019

Utorok

Beňovského 16

05.9.2019

Štvrtok

Lipského 3-5 parkovisko

05.9.2019

Štvrtok

Homolova 25 oproti bytovému domu

12.9.2019

Štvrtok

Sokolíkova 11 – Bujnákova  roh ulíc

12.9.2019

Štvrtok

Gallayova 10 pri bytovom dome

19.9.2019

Štvrtok

Fedákova 42 pri bytovom dome

19.9.2019

Štvrtok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

26.9.2019

Štvrtok

Nejedlého 37 pri bytovom dome

26.9.2019

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

zdroj: www.dubravka.sk