Odberateľ: Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie: 29.06.2017 – 27.07.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

29.06.2017

Štvrtok

Nejedlého 53 – parkovisko

29.06.2017

Štvrtok

Švantnerova parkovisko pred rešt. Zlatá Lipa

06.07.2017

Štvrtok

Lipského 4 parkovisko

06.07.2017

Štvrtok

Žatevná ulica – pri požiarnej zbrojnici

13.07.2017

Štvrtok

Valachovej 3 - parkovisko

13.07.2017

Štvrtok

K Horánskej studni pri ihrisku

20.07.2017

Štvrtok

Roh ulíc Hanulova - Bezekova

20.07.2017

Štvrtok

Brižitská – pri kaplnke Panny Márie

27.07.2017

Štvrtok

Bagarova pred budovou VÚB banky

27.07.2017

Štvrtok

Agátova 5 - 7