Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od 28.3.2018 do 26.4.2018 , ktoré pristavuje MČ Dúbravka.

V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici.

Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

zdroj: www.dubravka.sk

Odberateľ: Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:            28.3.2018- 26.04.2018

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

28.03.2018

Streda

Sch. Trnavského 22 – smerom k Landauovej ulici

28.03.2018

Streda

Kpt. J. Rašu 21

05.04.2018

Štvrtok

Ľ. Zúbka 31 – pri bytovom dome

05.04.2018

Štvrtok

Bezekova – Hanulova pri trafostanici

12.04.2018

Štvrtok

Tranovského 55 – pri bytovom dome

12.04.2018

Štvrtok

Bagarova pred budovou VÚB banky

19.04.2018

Štvrtok

Červeňáková 19 parkovisko

19.04.2018

Štvrtok

Ožvoldíkova 12 pri KC Fontána

26.04.2018

Štvrtok

J. Alexyho 5-9 parkovisko

26.04.2018

Štvrtok

Bilíkova 15 pri bytovom dome