Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Obdobie:             27.06.2019 

27.6.2019

Štvrtok

Bazovského 8 – pri bytovom dome

27.6.2019

Štvrtok

Galbavého 2 - parkovisko

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia  od 3.7.2019  - 25.7.2019

03.7.2019

Streda

Pri kríži 16 – pri trafostanici

03.7.2019

Streda

Koprivnická 11 – pri byt. dome

11.7.2019

Štvrtok

Bazovského 19 – pri byt. dome

11.7.2019

Štvrtok

Hanulova 1 – 3 pri byt. dome

18.7.2019

Štvrtok

Cabanova 19 – parkovisko pri garážach

18.7.2019

Štvrtok

Repašského 1 - parkovisko

25.7.2019

Štvrtok

Ožvoldíkova 4 – 6

25.7.2019

Štvrtok

Batkova 7 - parkovisko