Z  dôvodu  zefektívnenia odvozu odpadu mení spoločnosť  OLO   od 30.9.2019  termíny odvozov  separovaného odpadu  - plasty - papier

v  zmysle  priloženej tabuľky :