!!!  ZMENA  PRI UPLATNENÍ ZNÍŽENIA  DANE U FYZICKÝCH OSOB STARŠICH AKO 65 rokov 

Na základe  zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako  65 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo  stavieb na bývania  a dane z bytov, ktoré slúžia  na ich trvalé bývanie.

Na uplatnenie zníženia dane je potrebné vyplniť  tlačivá : 

 údaje o danovníkovi

- príloha zníženie  dane 

tlačivá môžete stiahnuť na stránke : https://www.bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby

linky na tlačivá :

príloha zníženie  dane   :  https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/prilohaznizeniedane.pdf

údaje o danovníkovi : https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/01udajeodanovnikovi.pdf

zdroj :www. bratislava.sk