Čo je COVID-19?

Koronavírus  spôsobujúci ochorenie COVID-19  bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol  doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný  čas ochorenie je  2-14 dní,  môže  však byť  aj dlhší. 

Aké sú príznaky ochorenia ? 

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť

  Prevencia

  Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

  • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
  • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
  • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
  • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
  • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

  Najnovšie informácie nájdete na: