Archív

5.9.2019 - PORUCHA NA TUV - OBMEDZENÁ DODÁVKA

Vážení klienti, V dôsledku neočakávanej technickej poruchy verejného vodovodu, je dňa 5.9.2019 od 7:50 hod., obmedzená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov :  

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 27.6.2009 - 25.7.2019

Obdobie od 27.6.2019 - 25.7.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Čítať viac

** VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT rok 2018

  V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.    Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.   

Čítať viac

6.4.2019 - Zber škodlivých látok z domácností

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ  S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jarný zber sa bude vykonávať dňa 06.04.2019 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici.  

Čítať viac

Plánovaná odstávka TUV+UK z dôvodu odstávky elektriny

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude  prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených dňoch :  

Čítať viac

JARNÉ UPRATOVANIE - 1.4.2019 - 5.4.2019

  Jarné upratovanie sa uskutoční v dňoch 1.4. – 5.4.2019. Kontajnery pod por. č. 1 – 15 budú pristavené dňa 1.4.2019 do 3.4.2019, v stredu doobeda budú odvážané a postupne pristavované na miesta pod poradovým č. 16 – 30 následne v piatok 5.4.2019 doobeda budú kontajnery odvážané.    

Čítať viac

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - kedy a kde ?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

Koncoročné odpočty vodomerov a osobomesiacov za rok 2018

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od 17.12.2018 sa budú realizovať odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do  5.1.2019. Žiadame Vás preto, pokiaľ sa chystáte už na vianočné sviatky pošlite nám odpočty na našu mailovú adresu : udrzbadomov@gmail.com už teraz. V prípade, že do 5.1.2019 neobdržíme od  Vás odpočty, budeme nútení stanoviť  odhad, ktorý bude použitý  aj vo vyúčtovaní za r. 2018. Odpočtový formulár  si môžeete stiahnuť na  našej stránke  v záložke formuláre.  

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 30.8.2018 - 27.9.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  30.08.2018 do 27.9.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 29.11.2018-20.12.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  29.11.2018 - 20.12.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk  

Čítať viac

Chcete predať byt a neviete ako ?

  Chystáte sa predať  byt  a neviete  cez akú realitnú kanceláriu ? Vieme  Vám poradiť, spolupracujeme  s overenými realitnými kanceláriami. **   Neviete  ako sa presťahovať ? Doporučujeme  Vám firmu  www.presťahuj.sk.  

Čítať viac

Harmonogram VKK od 25.10.2018 - 29.11.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

Harmonogram VKK od 28.3.2018-26.4.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od 28.3.2018  do 26.4.2018 , ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň. Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

  O odvoz  vianočných stromčekov  sa postará OLO v čase  od  8.1.2018 - 31.3.2018. Stromčeky je potrebné  umiestniť v prípade rodinných domov k  najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Prípadne môžete  stromček odovzdať aj osobne a bezplatne na zbernom dvore OLO  Stará Ivánska cesta  2, Ba v  čase  okrem nedele a sviatkov  od 8:00 - 18:00hod.

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODY

  Pomaly tu máme opäť koniec roka a nás čakajú koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2017. O termínoch odpočtov budete vopred informovaní. V prípade, že sa chystáte na vianočné sviatky skôr, môžete poslať odpočty aj mailom na našu adresu.  Odpočtové hárky si môžete stiahnuť aj na našej.

Čítať viac

Nová vyhláška 240/2016 Z.z.

Od  1.1.2017 je účinná nová vyhláška. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania  množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Touto  vyhláškou sa ruší vyhláška  URSO  č. 630/2005 a  358/2009 Z.z.

Čítať viac

DANE ZA ROK 2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. http://www.bratislava.sk/formulare-a-tlaciva-dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049974

Čítať viac

Stránkové hodiny  počas sviatkov

Stránkové hodiny počas sviatkov

  Prajeme   Vám krásne, pokojné prežitie  Vianočných  sviatkov a  šťastný Nový rok  2017.

Čítať viac

NOVINKA - OLO TAXI

OLO prichádza s novou službou OLO TAXI – V prípade  sťahovania alebo väčšieho likvidovania  nábytku v bytoch je možné  objednať  si  mobilný zberný dvor - OLO taxi. Cena  je 25€. Novú službu si môže objednať každý občan žijúci na území Bratislavy, buď mailom na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111.  

Čítať viac

Neviete kam z elektroodpadom ?

  Máte  starý  spotrebič a neviete  kam ho môžete vyhodiť ?  

Čítať viac

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY - máj - jún 2016

  I N F O R M Á C I A   v prílohe  Vám  prikladáme časový harmonogram  pristavenia  veľkokapacitných kontajnerov v priebehu máj , jún   2016.    

Čítať viac

JARNÉ UPRATOVANIE V DÚBRAVKE

Jarné upratovanie v dňoch 16.3.2016 až 21.03.2016 V dňoch 16.marca až 21.marca 2016 v rámci jarného upratovania v mestskej časti Bratislava - Dúbravka budú na likvidáciu veľkorozmerného odpadu rozmiestnené kontajnery, ktoré sa rozdelia na miesta podľa dole uvedeného zoznamu . Celkom bude pristavených po 15 ks kontajnerov na dvoch lokalitách.

Čítať viac

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. ZBER  NEBEZPEČNÉHO ODPADU   v sobotu 11.4.2015 a 3.10.2015 od 10.30 do 12.30 hod. - MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici (cca 30 m od budovy miestneho úradu)

Čítať viac

PORUCHA DODÁVKY TEPLEJ VODY

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 27. 4. 2015 od 14.00 h  a dňa 4.5.2015  od 11.00 hod. , prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do nasledovných objektoch: Homolová 4, Homolova 13,15, Homolova 17,19.

Čítať viac

1-ročné preventívne požiarne prehliadky

V týchto dňoch  budú  prebiehať  vo všetkých domoch  1- ročné preventívne požiarne prehliadky v zmysle  §14písm.a) vyhlášky MV SR č.121/2002Z.z.  prostredníctvom technika  PO  a technika  našej firmy.    

Čítať viac

O vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Od 1.októbra 2014 - novela zákona 182/1993 Z.z.

Od 1.októbra 2014 pricháda  do palatnosti novela zákona č.205/2014,ktorá mení a  dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Čítať viac

Otvorenie termostatických hlavíc

Po  skončení vykurovacej sezóny  sa odporúča otvoriť termostatickú hlavicu na maximum tj. na najvyšší stupeň.  Znižuje sa tým opotrebenie ventilu a hlavice a predlžuje sa  ich životnosť.  Pri letných odstrávkach sa nečistoty neusadzujú v potrubí, ale sa plynule  odplavujú, čím  sa znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.

Čítať viac

TERMÍN letnej odstávky teplej vody - BRAT.TEPLARENSKÁ

Informácia  o  termíne  LETNEJ ODSTÁVKY teplej vody dodávateľom tepla Bratislavská teplárenská a.s.

Čítať viac

TERMÍNY letných odstávok teplej vody - DALKIA

Informácia  o  termínoch  LETNÝCH ODSTÁVOK  teplej vody dodávateľom tepla DALKIA a.s..

Čítať viac

Vyúčtovanie nákladov r. 2013

Vlastníci  obdržali  v  zmysle zákona  182/1993 Z.z  vyúčtovania nákladov za r.2013. Preplatky  budú vlastníkom bytov postupne  vyplácané v priebehu  júna 2014 na jednotlivé účty.   Tí vlastníci, ktorí platia vkladom v banke alebo na pošte  si preplatok  započítajú  do nasledujúcej  zálohovej platby.

Čítať viac