Archív

ČO JE COVID - 19 - / PREVENCIA PROTI COVID - 19

Čo je COVID-19? Aké sú príznaky ochorenia? Prevencia

Čítať viac

Jarné upratovanie od 11.5.2020 - 15.5.2020

Jarné upratovanie v  Dúbravke - veľkokapacitné kontajnery 

Čítať viac

INFORMÁCIA KÚRENIE BRAT. TEPLÁRENSKÁ

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že ponecháva spustené vykurovanie aj v nasledujúcich dňoch, keď je predpoklad priemernej dennej teploty viac ako 13 °C a boli by splnené podmienky pre odstavenie vykurovania.

Čítať viac

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODOMEROV + OSOBOMESIACE

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od  16.12.2019  sa realizujú odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do 7.1.2020.

Čítať viac

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu

  Vykurovacie obdobie oficiálne začína už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C  . Práve teraz je najvyšší čas na finálnu revíziu a rýchlu údržbu svojich radiátorov! Na čo by ste si mali dať pozor? „Najčastejšími problémami pri vykurovacom systéme, s ktorými sa v praxi stretávam, je nedokončená alebo technicky nesprávne vykonaná výmena radiátorov.

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 05.12.2019 – 19.12.2019

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  05.12.2019 – 19.12.2019, ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. zdroj: www.dubravka.sk  

Čítať viac

VYKURUJTE ÚSPORNE

  Začína sa vykurovacie obdobie a s ním aj večná otázka : ako na vykurovaní ušetriť a pritom mať doma komfortnú teplotu? Prečítajte si pár rád, ako si aj počas zimy vychutnať teplo domova a pritom sa nezruinovať.  

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 3.10.2019 - 28.11.2019

Obdobie od 3.10.2019  -  31.10.2019   a  od   07.11.2019 – 28.11.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Čítať viac

07.10.2019 – 11.10.2019 - JESENNÉ UPRATOVANIE

V  rácmci  jesenného upratovania  budú v období od 07.10.2019 – 11.10.2019  pristavwené MČ  Dúbravka   veľkokapacitné konttajnery podľa nasledovného harmonogramu : 

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 3.10.2019 - 31.10.2019

Obdobie od 3.10.2019  -  31.10.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Čítať viac

5.9.2019 - PORUCHA NA TUV - OBMEDZENÁ DODÁVKA

Vážení klienti, V dôsledku neočakávanej technickej poruchy verejného vodovodu, je dňa 5.9.2019 od 7:50 hod., obmedzená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov :  

Čítať viac

** VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT rok 2018

  V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.    Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.   

Čítať viac

6.4.2019 - Zber škodlivých látok z domácností

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ  S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jarný zber sa bude vykonávať dňa 06.04.2019 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici.  

Čítať viac

Plánovaná odstávka TUV+UK z dôvodu odstávky elektriny

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude  prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených dňoch :  

Čítať viac

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - kedy a kde ?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

Koncoročné odpočty vodomerov a osobomesiacov za rok 2018

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od 17.12.2018 sa budú realizovať odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do  5.1.2019. Žiadame Vás preto, pokiaľ sa chystáte už na vianočné sviatky pošlite nám odpočty na našu mailovú adresu : udrzbadomov@gmail.com už teraz. V prípade, že do 5.1.2019 neobdržíme od  Vás odpočty, budeme nútení stanoviť  odhad, ktorý bude použitý  aj vo vyúčtovaní za r. 2018. Odpočtový formulár  si môžeete stiahnuť na  našej stránke  v záložke formuláre.  

Čítať viac

Chcete predať byt a neviete ako ?

  Chystáte sa predať  byt  a neviete  cez akú realitnú kanceláriu ? Vieme  Vám poradiť, spolupracujeme  s overenými realitnými kanceláriami. **   Neviete  ako sa presťahovať ? Doporučujeme  Vám firmu  www.presťahuj.sk.  

Čítať viac

Harmonogram VKK od 25.10.2018 - 29.11.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

  O odvoz  vianočných stromčekov  sa postará OLO v čase  od  8.1.2018 - 31.3.2018. Stromčeky je potrebné  umiestniť v prípade rodinných domov k  najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Prípadne môžete  stromček odovzdať aj osobne a bezplatne na zbernom dvore OLO  Stará Ivánska cesta  2, Ba v  čase  okrem nedele a sviatkov  od 8:00 - 18:00hod.

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODY

  Pomaly tu máme opäť koniec roka a nás čakajú koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2017. O termínoch odpočtov budete vopred informovaní. V prípade, že sa chystáte na vianočné sviatky skôr, môžete poslať odpočty aj mailom na našu adresu.  Odpočtové hárky si môžete stiahnuť aj na našej.

Čítať viac

DANE ZA ROK 2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. http://www.bratislava.sk/formulare-a-tlaciva-dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049974

Čítať viac

Stránkové hodiny  počas sviatkov

Stránkové hodiny počas sviatkov

  Prajeme   Vám krásne, pokojné prežitie  Vianočných  sviatkov a  šťastný Nový rok  2017.

Čítať viac

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY - máj - jún 2016

  I N F O R M Á C I A   v prílohe  Vám  prikladáme časový harmonogram  pristavenia  veľkokapacitných kontajnerov v priebehu máj , jún   2016.    

Čítať viac

1-ročné preventívne požiarne prehliadky

V týchto dňoch  budú  prebiehať  vo všetkých domoch  1- ročné preventívne požiarne prehliadky v zmysle  §14písm.a) vyhlášky MV SR č.121/2002Z.z.  prostredníctvom technika  PO  a technika  našej firmy.    

Čítať viac

Otvorenie termostatických hlavíc

Po  skončení vykurovacej sezóny  sa odporúča otvoriť termostatickú hlavicu na maximum tj. na najvyšší stupeň.  Znižuje sa tým opotrebenie ventilu a hlavice a predlžuje sa  ich životnosť.  Pri letných odstrávkach sa nečistoty neusadzujú v potrubí, ale sa plynule  odplavujú, čím  sa znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.

Čítať viac

TERMÍN letnej odstávky teplej vody - BRAT.TEPLARENSKÁ

Informácia  o  termíne  LETNEJ ODSTÁVKY teplej vody dodávateľom tepla Bratislavská teplárenská a.s.

Čítať viac