Archív

Jarné upratovanie od 26.4.2021 - 28.4.2021

Jarné upratovanie v  Dúbravke - veľkokapacitné kontajnery 

Čítať viac

OLO SPRAVODAJ 3/2021

prikladáme  Vám spravodaj  OLO 

Čítať viac

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV r.2021

 V  snahe o zlepšenie komfortu obyvateľov pri odovoze stromčekov zaviedlo mesto na r. 2021   systematický zber vianočných stromčekov, v v rámci ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať stromčeky pravidelne v určené dni. 

Čítať viac

Daň z nehnuteľnosti do 31.1.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

Ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. decembra 2021

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Čítať viac

ZAČALA VYKOROVACIA SEZÓNA - ako sa na ňu pripraviť ?

  Vykurovacie obdobie oficiálne začína už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C  . Práve teraz je najvyšší čas na finálnu revíziu a rýchlu údržbu svojich radiátorov! Na čo by ste si mali dať pozor? „

Čítať viac

17.10.2020 - zber odpadov s obsahom škodlivých látok

V sobotu 17. októbra prebehne v Dúbravke aj zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok.

Čítať viac

ČO JE COVID - 19 - / PREVENCIA PROTI COVID - 19

Čo je COVID-19? Aké sú príznaky ochorenia? Prevencia

Čítať viac

INFORMÁCIA KÚRENIE BRAT. TEPLÁRENSKÁ

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že ponecháva spustené vykurovanie aj v nasledujúcich dňoch, keď je predpoklad priemernej dennej teploty viac ako 13 °C a boli by splnené podmienky pre odstavenie vykurovania.

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODOMEROV + OSOBOMESIACE

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od  16.12.2019  sa realizujú odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do 7.1.2020.

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 05.12.2019 – 19.12.2019

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  05.12.2019 – 19.12.2019, ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. zdroj: www.dubravka.sk  

Čítať viac

VYKURUJTE ÚSPORNE

  Začína sa vykurovacie obdobie a s ním aj večná otázka : ako na vykurovaní ušetriť a pritom mať doma komfortnú teplotu? Prečítajte si pár rád, ako si aj počas zimy vychutnať teplo domova a pritom sa nezruinovať.  

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 3.10.2019 - 28.11.2019

Obdobie od 3.10.2019  -  31.10.2019   a  od   07.11.2019 – 28.11.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Čítať viac

07.10.2019 – 11.10.2019 - JESENNÉ UPRATOVANIE

V  rácmci  jesenného upratovania  budú v období od 07.10.2019 – 11.10.2019  pristavwené MČ  Dúbravka   veľkokapacitné konttajnery podľa nasledovného harmonogramu : 

Čítať viac

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 3.10.2019 - 31.10.2019

Obdobie od 3.10.2019  -  31.10.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Čítať viac

5.9.2019 - PORUCHA NA TUV - OBMEDZENÁ DODÁVKA

Vážení klienti, V dôsledku neočakávanej technickej poruchy verejného vodovodu, je dňa 5.9.2019 od 7:50 hod., obmedzená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov :  

Čítať viac

** VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT rok 2018

  V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.    Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.   

Čítať viac

6.4.2019 - Zber škodlivých látok z domácností

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ  S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jarný zber sa bude vykonávať dňa 06.04.2019 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici.  

Čítať viac

Plánovaná odstávka TUV+UK z dôvodu odstávky elektriny

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude  prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených dňoch :  

Čítať viac

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - kedy a kde ?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

Koncoročné odpočty vodomerov a osobomesiacov za rok 2018

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od 17.12.2018 sa budú realizovať odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do  5.1.2019. Žiadame Vás preto, pokiaľ sa chystáte už na vianočné sviatky pošlite nám odpočty na našu mailovú adresu : udrzbadomov@gmail.com už teraz. V prípade, že do 5.1.2019 neobdržíme od  Vás odpočty, budeme nútení stanoviť  odhad, ktorý bude použitý  aj vo vyúčtovaní za r. 2018. Odpočtový formulár  si môžeete stiahnuť na  našej stránke  v záložke formuláre.  

Čítať viac

Chcete predať byt a neviete ako ?

  Chystáte sa predať  byt  a neviete  cez akú realitnú kanceláriu ? Vieme  Vám poradiť, spolupracujeme  s overenými realitnými kanceláriami. **   Neviete  ako sa presťahovať ? Doporučujeme  Vám firmu  www.presťahuj.sk.  

Čítať viac

Harmonogram VKK od 25.10.2018 - 29.11.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODY

  Pomaly tu máme opäť koniec roka a nás čakajú koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2017. O termínoch odpočtov budete vopred informovaní. V prípade, že sa chystáte na vianočné sviatky skôr, môžete poslať odpočty aj mailom na našu adresu.  Odpočtové hárky si môžete stiahnuť aj na našej.

Čítať viac

DANE ZA ROK 2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. http://www.bratislava.sk/formulare-a-tlaciva-dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049974

Čítať viac

Stránkové hodiny  počas sviatkov

Stránkové hodiny počas sviatkov

  Prajeme   Vám krásne, pokojné prežitie  Vianočných  sviatkov a  šťastný Nový rok  2017.

Čítať viac

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY - máj - jún 2016

  I N F O R M Á C I A   v prílohe  Vám  prikladáme časový harmonogram  pristavenia  veľkokapacitných kontajnerov v priebehu máj , jún   2016.    

Čítať viac

1-ročné preventívne požiarne prehliadky

V týchto dňoch  budú  prebiehať  vo všetkých domoch  1- ročné preventívne požiarne prehliadky v zmysle  §14písm.a) vyhlášky MV SR č.121/2002Z.z.  prostredníctvom technika  PO  a technika  našej firmy.    

Čítať viac

Otvorenie termostatických hlavíc

Po  skončení vykurovacej sezóny  sa odporúča otvoriť termostatickú hlavicu na maximum tj. na najvyšší stupeň.  Znižuje sa tým opotrebenie ventilu a hlavice a predlžuje sa  ich životnosť.  Pri letných odstrávkach sa nečistoty neusadzujú v potrubí, ale sa plynule  odplavujú, čím  sa znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.

Čítať viac

TERMÍN letnej odstávky teplej vody - BRAT.TEPLARENSKÁ

Informácia  o  termíne  LETNEJ ODSTÁVKY teplej vody dodávateľom tepla Bratislavská teplárenská a.s.

Čítať viac