Archív

Harmonogram VKK na odvoz odpadu 27.6.2009 - 25.7.2019

Obdobie od 27.6.2019 - 25.7.2019 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii). Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Čítať viac

** VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BYT rok 2018

  V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.    Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP.   

Čítať viac

6.4.2019 - Zber škodlivých látok z domácností

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ  S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jarný zber sa bude vykonávať dňa 06.04.2019 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici.  

Čítať viac

Plánovaná odstávka TUV+UK z dôvodu odstávky elektriny

Z dôvodu oznámeného plánovaného prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude  prerušená aj dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených dňoch :  

Čítať viac

JARNÉ UPRATOVANIE - 1.4.2019 - 5.4.2019

  Jarné upratovanie sa uskutoční v dňoch 1.4. – 5.4.2019. Kontajnery pod por. č. 1 – 15 budú pristavené dňa 1.4.2019 do 3.4.2019, v stredu doobeda budú odvážané a postupne pristavované na miesta pod poradovým č. 16 – 30 následne v piatok 5.4.2019 doobeda budú kontajnery odvážané.    

Čítať viac

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu

  Vykurovacie obdobie oficiálne začína už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C  . Práve teraz je najvyšší čas na finálnu revíziu a rýchlu údržbu svojich radiátorov! Na čo by ste si mali dať pozor? „Najčastejšími problémami pri vykurovacom systéme, s ktorými sa v praxi stretávam, je nedokončená alebo technicky nesprávne vykonaná výmena radiátorov.

Čítať viac

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - kedy a kde ?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Čítať viac

Koncoročné odpočty vodomerov a osobomesiacov za rok 2018

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od 17.12.2018 sa budú realizovať odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do  5.1.2019. Žiadame Vás preto, pokiaľ sa chystáte už na vianočné sviatky pošlite nám odpočty na našu mailovú adresu : udrzbadomov@gmail.com už teraz. V prípade, že do 5.1.2019 neobdržíme od  Vás odpočty, budeme nútení stanoviť  odhad, ktorý bude použitý  aj vo vyúčtovaní za r. 2018. Odpočtový formulár  si môžeete stiahnuť na  našej stránke  v záložke formuláre.  

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 30.8.2018 - 27.9.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  30.08.2018 do 27.9.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

Velkokapacitné kontajnery od 29.11.2018-20.12.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  29.11.2018 - 20.12.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk  

Čítať viac

VYKURUJTE ÚSPORNE, ale s rozumom

  začína sa vykurovacie obdobie a s ním aj večná otázka : ako na vykurovaní ušetriť a pritom mať doma komfortnú teplotu? Prečítajte si pár rád, ako si aj počas zimy vychutnať teplo domova a pritom sa nezruinovať.  

Čítať viac

Chcete predať byt a neviete ako ?

  Chystáte sa predať  byt  a neviete  cez akú realitnú kanceláriu ? Vieme  Vám poradiť, spolupracujeme  s overenými realitnými kanceláriami. **   Neviete  ako sa presťahovať ? Doporučujeme  Vám firmu  www.presťahuj.sk.  

Čítať viac

Harmonogram VKK od 25.10.2018 - 29.11.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

Harmonogram VKK od 28.3.2018-26.4.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od 28.3.2018  do 26.4.2018 , ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň. Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

  O odvoz  vianočných stromčekov  sa postará OLO v čase  od  8.1.2018 - 31.3.2018. Stromčeky je potrebné  umiestniť v prípade rodinných domov k  najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Prípadne môžete  stromček odovzdať aj osobne a bezplatne na zbernom dvore OLO  Stará Ivánska cesta  2, Ba v  čase  okrem nedele a sviatkov  od 8:00 - 18:00hod.

Čítať viac

KONCOROČNÉ ODPOČTY VODY

  Pomaly tu máme opäť koniec roka a nás čakajú koncoročné odpočty vody a bývajúcich osôb v bytoch za rok 2017. O termínoch odpočtov budete vopred informovaní. V prípade, že sa chystáte na vianočné sviatky skôr, môžete poslať odpočty aj mailom na našu adresu.  Odpočtové hárky si môžete stiahnuť aj na našej.

Čítať viac

Nová vyhláška 240/2016 Z.z.

Od  1.1.2017 je účinná nová vyhláška. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania  množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Touto  vyhláškou sa ruší vyhláška  URSO  č. 630/2005 a  358/2009 Z.z.

Čítať viac

Harmonogram velkokap.kontajnery 29.6.-27.7.2017

Prikladáme harmonogram velkokapacitných kontajnerov obdobie od  29.6.2017 - 27.7.2017 Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.) Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis). zdroj: www.dubravka.sk

Čítať viac

DANE ZA ROK 2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. http://www.bratislava.sk/formulare-a-tlaciva-dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049974

Čítať viac

Stránkové hodiny  počas sviatkov

Stránkové hodiny počas sviatkov

  Prajeme   Vám krásne, pokojné prežitie  Vianočných  sviatkov a  šťastný Nový rok  2017.

Čítať viac

NOVINKA - OLO TAXI

OLO prichádza s novou službou OLO TAXI – V prípade  sťahovania alebo väčšieho likvidovania  nábytku v bytoch je možné  objednať  si  mobilný zberný dvor - OLO taxi. Cena  je 25€. Novú službu si môže objednať každý občan žijúci na území Bratislavy, buď mailom na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111.  

Čítať viac

Neviete kam z elektroodpadom ?

  Máte  starý  spotrebič a neviete  kam ho môžete vyhodiť ?  

Čítať viac

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY - máj - jún 2016

  I N F O R M Á C I A   v prílohe  Vám  prikladáme časový harmonogram  pristavenia  veľkokapacitných kontajnerov v priebehu máj , jún   2016.    

Čítať viac

JARNÉ UPRATOVANIE V DÚBRAVKE

Jarné upratovanie v dňoch 16.3.2016 až 21.03.2016 V dňoch 16.marca až 21.marca 2016 v rámci jarného upratovania v mestskej časti Bratislava - Dúbravka budú na likvidáciu veľkorozmerného odpadu rozmiestnené kontajnery, ktoré sa rozdelia na miesta podľa dole uvedeného zoznamu . Celkom bude pristavených po 15 ks kontajnerov na dvoch lokalitách.

Čítať viac

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. ZBER  NEBEZPEČNÉHO ODPADU   v sobotu 11.4.2015 a 3.10.2015 od 10.30 do 12.30 hod. - MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici (cca 30 m od budovy miestneho úradu)

Čítať viac

PORUCHA DODÁVKY TEPLEJ VODY

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 27. 4. 2015 od 14.00 h  a dňa 4.5.2015  od 11.00 hod. , prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do nasledovných objektoch: Homolová 4, Homolova 13,15, Homolova 17,19.

Čítať viac

1-ročné preventívne požiarne prehliadky

V týchto dňoch  budú  prebiehať  vo všetkých domoch  1- ročné preventívne požiarne prehliadky v zmysle  §14písm.a) vyhlášky MV SR č.121/2002Z.z.  prostredníctvom technika  PO  a technika  našej firmy.    

Čítať viac

O vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Od 1.októbra 2014 - novela zákona 182/1993 Z.z.

Od 1.októbra 2014 pricháda  do palatnosti novela zákona č.205/2014,ktorá mení a  dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Čítať viac

Otvorenie termostatických hlavíc

Po  skončení vykurovacej sezóny  sa odporúča otvoriť termostatickú hlavicu na maximum tj. na najvyšší stupeň.  Znižuje sa tým opotrebenie ventilu a hlavice a predlžuje sa  ich životnosť.  Pri letných odstrávkach sa nečistoty neusadzujú v potrubí, ale sa plynule  odplavujú, čím  sa znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.

Čítať viac

TERMÍN letnej odstávky teplej vody - BRAT.TEPLARENSKÁ

Informácia  o  termíne  LETNEJ ODSTÁVKY teplej vody dodávateľom tepla Bratislavská teplárenská a.s.

Čítať viac

TERMÍNY letných odstávok teplej vody - DALKIA

Informácia  o  termínoch  LETNÝCH ODSTÁVOK  teplej vody dodávateľom tepla DALKIA a.s..

Čítať viac

Vyúčtovanie nákladov r. 2013

Vlastníci  obdržali  v  zmysle zákona  182/1993 Z.z  vyúčtovania nákladov za r.2013. Preplatky  budú vlastníkom bytov postupne  vyplácané v priebehu  júna 2014 na jednotlivé účty.   Tí vlastníci, ktorí platia vkladom v banke alebo na pošte  si preplatok  započítajú  do nasledujúcej  zálohovej platby.

Čítať viac