Určený je pre obyvateľov, nie podnikateľov.
Dúbravčania môžu od 10.30 do 12.30 k požiarnej zbrojnici na Jadranskú priniesť – staré farby, pesticídy, oleje a tuky, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky - chladničky, mrazničky a podobne, či vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče - počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a podobne.