V  rácmci  jesenného upratovania  budú v období od 07.10.2019 – 11.10.2019  pristavwené MČ  Dúbravka   veľkokapacitné konttajnery

podľa nasledovného harmonogramu : 

Odberateľ:           Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Obdobie:             07.10.2019 – 11.10.2019
Dodávateľ:          FCC Slovensko, s.r.o.
1.       Lokalita
Dátum: Poradie Deň Miesto pristavenia
7.10.2019 1 Pondelok Drobného 14 - parkovisko
7.10.2019 2 Pondelok Pod záhradami 40 - parkovisko
7.10.2019 3 Pondelok Ožvoldíkova 4-6
7.10.2019 4 Pondelok Homolova 35 – 37 pred bytovým domom
7.10.2019 5 Pondelok Nejedlého 63 pri bytovom dome
7.10.2019 6 Pondelok Žatevná – pri požiarnej zbrojnici
7.10.2019 7 Pondelok Saratovská 15 – 17 parkovisko
7.10.2019 8 Pondelok Sch. Trnavského 20
7.10.2019 9 Pondelok Repašského 1 - parkovisko
7.10.2019 10 Pondelok Sokolíkova 11 roh Bujnákovej ulice
7.10.2019 11 Pondelok Drobného 22
7.10.2019 12 Pondelok Tranovského 39 pri výmeničke
7.10.2019 13 Pondelok Lipského 3-5 - parkovisko
7.10.2019 14 Pondelok Pri kríži 38 - parkovisko
7.10.2019 15 Pondelok Koprivnická 11
2.       Lokalita
9.10.2019 16 Streda Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie
9.10.2019 17 Streda Tranovského 14 – 16 pri bytovom dome
9.10.2019 18 Streda Agátova 5 - 7
9.10.2019 19 Streda Saratovská 2 – 4 pri bytovom dome
9.10.2019 20 Streda Cabanova 19 – parkovisko pri garážach
9.10.2019 21 Streda Bullova 25 – Damborského 1 parkovisko
9.10.2019 22 Streda Bilíkova 14
9.10.2019 23 Streda V. Valachovej 2
9.10.2019 24 Streda Bagarova pred budovou VÚB banky
9.10.2019 25 Streda Landauova 24 – 26
9.10.2019 26 Streda Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc
9.10.2019 27 Streda Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa
9.10.2019 28 Streda Hanulova 1-3
9.10.2019 29 Streda Nemčíkova 1 - parkovisko
9.10.2019 30 Streda K horánskej studni pri ihrisku

ZDROJ : www. dubravka.sk