Prejsť na obsah
+421 2 6436 8938

Zákony

V sekcii na stiahnutie budeme zverejňovať dôležité dokumenty, zákony, vyhášky súvisiace so správou bytových domov. Pokiaľ nájdete dokument, ktorý tu nebude zverejnený a môže pomôcť iným vlastníkom bytov v bytových domoch, neváhajte nám ho zaslať a my ho následne zverejníme.

Zoznam dokumentov na stiahnutie:

 

zákon 283//2018 zákon 283//2018 (212,08 kB)
  č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
zákon  177/2018 zákon 177/2018 (484,7 kB)
  zákon proti byrokracii
1/2017 1/2017 (274,68 kB)
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a
240/2016 Z.z. 240/2016 Z.z. (275,49 kB)
  platná od 1.1.2017 zároveň ruší : vyhlášku URSO č.630/2005 Z.z. a č. 358/2009 Z.z.
Zákon č. 205/2014 Z.z. Zákon č. 205/2014 Z.z. (48,06 kB)
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon 70/2010 Z.z. Zákon 70/2010 Z.z. (47,74 kB)
  Mení a dopĺňa zákon NRSR 182/1993 Z.z.
Zákon 182/1993 Z.z. Zákon 182/1993 Z.z. (325,41 kB)
  O vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vyhláška 630/2005 Z.z. - ZRUSENÁ !!! Vyhláška 630/2005 Z.z. - ZRUSENÁ !!! (81,35 kB)
  nahrádza ju vyhláška 240/2016
Vyhláška 358/2009 Z.z. - ZRUŠENÁ  !!!! Vyhláška 358/2009 Z.z. - ZRUŠENÁ !!!! (63,77 kB)
  Mení a dopĺňa vyhlášku 630/2005 Z.z. - nahrádza ju vyhláška 240/2016 Z.z.
Vyhláška 316/2008 Z.z. Vyhláška 316/2008 Z.z. (69,88 kB)
  O štandarde kvality tepla.
Zákon 476/2008 Zákon 476/2008 (72,4 kB)
  o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z.
Zákon  69/2013 Zákon 69/2013 (39,59 kB)
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)
Zákon  50/1976 Zákon 50/1976 (887,72 kB)
  stavebný zákon
Zákon č.  657/2004 Zákon č. 657/2004 (110,44 kB)
  o tepelnej energetike
Zákon č.100/2014 Zákon č.100/2014 (72,89 kB)
  - povinnosť pomer. rozdeľovače
VZN 2/2015 VZN 2/2015 (135,56 kB)
  o čase pre stavebnú činnosť