Prejsť na obsah
+421 2 6436 8938

Archív

Koncoročné odpočty vodomerov a osobomesiacov za rok 2018

05.12.2018

Oznamujeme  Vám, že  v termínoch od 17.12.2018 sa budú realizovať odpočty  vodomerov  v jednotlivých bytoch.  V niektorých domoch  prebieha odpočet prostredníctovm  technikov, niekde odpočty robia zástupcovia  a niektoré domy fungujú samostatne. V  každom prípade je potrebné  odovzdať odpočty najneskôr do  5.1.2019. Žiadame Vás preto, pokiaľ sa chystáte už na vianočné sviatky pošlite nám odpočty na našu mailovú adresu : udrzbadomov@gmail.com už teraz. V prípade, že do 5.1.2019 neobdržíme od  Vás odpočty, budeme nútení stanoviť  odhad, ktorý bude použitý  aj vo vyúčtovaní za r. 2018. Odpočtový formulár  si môžeete stiahnuť na  našej stránke  v záložke formuláre.  

Viac informácií

Velkokapacitné kontajnery od 29.11.2018-20.12.2018

25.11.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  29.11.2018 - 20.12.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk  

Viac informácií

Harmonogram VKK od 25.10.2018 - 29.11.2018

25.10.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  25.10.2018  - 29.11.2018 ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Viac informácií

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

13.09.2018

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jesenný zber v MČ Dúbravka sa bude vykonávať dňa 06.10.2018 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Viac informácií

JESENNÉ UPRATOVANIE - 1.10.2018 - 5.10.2018

13.09.2018

Jesenné upratovanie október 2018 bude prebiehať na lokalitách 1. a 2. v dňoch od 1.10.2018-5.10.2018 Harmonogram je rozdelený na 2 lokality po 15 miest na každej. Dňa 1.10. budú kontajnery pristavené na 15 miest v 1. lokalite a 3.10. budú z tejto lokality odvezené a zároveň budú 3.10.2018 pristavené kontajnery na 15 miest v 2. lokalite s odvozom dňa 5.10. (piatok). Po odvoze kontajnerov bude vykonané dočisťovanie miesta, kontajnery sa nebudú pristavovať dva krát na to isté miesto. www.dubravka.sk

Viac informácií