Prejsť na obsah
+421 2 6436 8938

Aktuality

Harmonogram VKK od 11.10.2018 - 25.10.2018

11.10.2018

Prikladáme  Vám  HARMONOGRAM pristavenia VELKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV od  11.10.2018 do 25.10.2018, ktoré pristavuje MČ Dúbravka. V  prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá  pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie  možné miesto na určenej ulici. Kontajnery sa pristavujú postupne do 09:00 hod. v zmysle harmonogramu a odvážajú od 10:00 hod. nasledujúci deň.Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o. zdroj: www.dubravka.sk

Viac informácií

VYKURUJTE ÚSPORNE, ale s rozumom

16.09.2018

  začína sa vykurovacie obdobie a s ním aj večná otázka : ako na vykurovaní ušetriť a pritom mať doma komfortnú teplotu? Prečítajte si pár rád, ako si aj počas zimy vychutnať teplo domova a pritom sa nezruinovať.  

Viac informácií

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu

15.09.2018

  Vykurovacie obdobie oficiálne začína už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C  . Práve teraz je najvyšší čas na finálnu revíziu a rýchlu údržbu svojich radiátorov! Na čo by ste si mali dať pozor? „Najčastejšími problémami pri vykurovacom systéme, s ktorými sa v praxi stretávam, je nedokončená alebo technicky nesprávne vykonaná výmena radiátorov.

Viac informácií

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

13.09.2018

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Jesenný zber v MČ Dúbravka sa bude vykonávať dňa 06.10.2018 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Viac informácií

JESENNÉ UPRATOVANIE - 1.10.2018 - 5.10.2018

13.09.2018

Jesenné upratovanie október 2018 bude prebiehať na lokalitách 1. a 2. v dňoch od 1.10.2018-5.10.2018 Harmonogram je rozdelený na 2 lokality po 15 miest na každej. Dňa 1.10. budú kontajnery pristavené na 15 miest v 1. lokalite a 3.10. budú z tejto lokality odvezené a zároveň budú 3.10.2018 pristavené kontajnery na 15 miest v 2. lokalite s odvozom dňa 5.10. (piatok). Po odvoze kontajnerov bude vykonané dočisťovanie miesta, kontajnery sa nebudú pristavovať dva krát na to isté miesto. www.dubravka.sk

Viac informácií